0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Zondag 11 september is het startzondag.

Het thema dit jaar is “aan tafel”. Dit is een prachtig thema dat een hele brede invulling kan krijgen voor jong en oud. In de gesprekken aan tafel ontstaan de leukste en mooiste dingen.

We zoeken twee of drie enthousiaste gemeenteleden die samen met ds. Mendie Hofma de startzondag invulling willen geven. Op donderdag 7 juli om 19.30 uur gaan we een eerste aanzet geven.

Heeft u of heb je zin om mee te denken, bel even met ds. Mendie Hofma of de scriba Alice van Barneveld.