0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Tienernevendienst

Tijdens de kerkdienst is er eens in de 3 à 4 weken gelegenheid om deel te nemen aan de tienernevendienst. Na het begin van de dienst (± 10 minuten) vertrekken wij samen met de Kindernevendienst voor een eigen bijeenkomst.

Met de tieners zoeken wij onze eigen ruimte op om met elkaar te praten en te horen over God. We bespreken onderwerpen uit het dagelijks leven, uit de actualiteit en met de hulp van een Bijbelgedeelte proberen we daar wat wijzer uit te worden.

Wat we vooral belangrijk vinden is dat iedereen zich vrij voelt om te praten en elkaar te bevragen over de dingen die ons bezig houden. Als tiener is het fijn om een plek te hebben waar mensen zoals jij zitten en te kunnen luisteren hoe leeftijdsgenoten met God bezig zijn. Wij proberen uit te dragen dat God iedereen ziet zoals hij is en dat zijn deur altijd open staat.

Leeftijdsopbouw huidige groep is van 12-17 jaar.

De leiding van de tienernevendienst bestaat uit:

Gijs-Bert Drost (contactpersoon)
Geralt Joren (contactpersoon)

Contact: ??????@gmail.com

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan