0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Onze gemeente, onze missie

Onze gemeente stáát ergens voor. De uitleg die we daaraan geven, is verwoord in onze MissieGeraakt door de woorden uit de Bijbel wil de Protestantse wijkgemeente Amerongen de in Jezus Christus gegeven hoop en belofte delen en uitdragen, in verbondenheid met elkaar. Wij voelen ons geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest en gevoed met Gods liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Iedereen is welkom, we stellen geen eisen. We nodigen iedereen uit actief mee te doen en gaan daarbij uit van ieders gave. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof.

Dat vertalen we in onze visie:
De Protestantse wijkgemeente Amerongen is een gastvrije en actieve geloofsgemeenschap. Waar ruimte is voor iedereen en voor ieders geloofsontwikkeling. Waar jong en oud zich thuis en betrokken voelt. Wij zien om naar elkaar en de mensen om ons heen. We dragen het evangelie van Jezus uit. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven door zorg te dragen voor de schepping.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan