0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Collecte

Het houden van een collecte is voor onze gemeente een vast onderdeel van de zondagse kerkdienst. Door geld in te zamelen voor een goed doel maken we het geloof praktisch en kunnen we delen van wat ons gegeven is.

De doelen waarvoor geld wordt ingezameld zijn divers en variëren van onder andere lokaal kerkewerk, jeugdwerk, de onderhoud van onze gebouwen en het plaatselijke/regionale werk van de diaconie tot internationale hulpverlening (o.a. Kerk in Actie) en zendingsprojecten.

Het geld kan worden gedoneerd in de collectezakken (bij de uitgang van de kerk), via onze kerk-app of door gebruik te maken van de QR-code die tijdens de kerkdiensten wordt vertoond.

“Van harte aanbevolen!”

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan