Kindernevendienst

Als kindernevendienst willen we binnen onze kerk bijdragen aan de vorming en groei van het geloof van kinderen.

We vertellen bijbelverhalen in een voor hen begrijpelijke taal, we bespreken geloofsvragen en maken kinderen vertrouwd met zingen en bidden. Hierbij maken wij gebruik van de methodes van “Kind op Zondag“.

Daarnaast is er veel ruimte voor enthousiasme en creativiteit op allerlei gebied, denk daarbij aan o.a. de kerst- en paasprojecten.

Na de preek komen we weer terug in de kerk om gezamenlijk de zegen te ontvangen.

Coordinatie:

  • Gerline Barneveld
  • Alice de Ruiter

Contact: knd@pwamerongen.nl

Het beste nieuws – adventproject 2020

Het adventproject van dit jaar heet ‘Het beste nieuws’ van Kind op Zondag.

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de adventstijd met elkaar na. Zo leven we toe naar de kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst is het goede nieuws voor de hele wereld.

Op de 1e advenstzondag maken de kinderen een mooi verwerking. Dit keer niet met elkaar, maar thuis. Er is een instructiefilmpje gemaakt om een verlichte kerstengel of een kerstster te maken (klik hier voor het instructiefilmpje). Gemeenteleden zijn gevraagd om onze kinderen in deze tijd extra aandacht te schenken. Vier weken lang zullen ze, ieder met hun eigen talenten, ‘onze kerstengelen’ in de schijnwerper zetten.

Ook zal er een kinderkerstmusical opgevoerd worden. Hiervoor zijn we op zoek naar goed nieuws. Het mag iets persoonlijks zijn of iets dat ergens anders in de wereld gebeurd is. In de kerstmusical zullen we deze berichten met goed nieuws verspreiden, zoals ook het kerstverhaal verspreid wordt over de hele wereld. U kunt uw bijdrage tot uiterlijk maandag 14 december aanleveren via kndamerongen@gmail.com onder vermelding van ‘Bijdrage kerstmusical’

We wensen iedereen een fijne en gezegende kerstperiode toe.