Kindernevendienst

Als kindernevendienst willen we binnen onze kerk bijdragen aan de vorming en groei van het geloof van kinderen.

We vertellen bijbelverhalen in een voor hen begrijpelijke taal, we bespreken geloofsvragen en maken kinderen vertrouwd met zingen en bidden. Hierbij maken wij gebruik van de methodes van “Kind op Zondag“.

Daarnaast is er veel ruimte voor enthousiasme en creativiteit op allerlei gebied, denk daarbij aan o.a. de kerst- en paasprojecten.

Na de preek komen we weer terug in de kerk om gezamenlijk de zegen te ontvangen.

Coordinatie:

  • Gerline Barneveld
  • Alice de Ruiter

Contact: knd@pwamerongen.nl


Adventsproject Kindernevendienst

Lang geleden heeft de evangelist Lucas het verhaal van Jezus opgeschreven. Hij wilde nauwkeurig nagaan wat er gebeurd was en het allemaal netjes opschrijven. Misschien heeft Lucas eerst verhalen, liederen en beelden verzameld. Op zijn bureau, in de laden van een kast… of in een plakboek!

In het adventsproject gaan we het ‘Plakboek van Lucas’ bekijken en ontdekken wat Lucas allemaal verzameld heeft. Jullie kunnen ook zelf in het plakboek schrijven of tekenen over wat je meemaakt in deze adventstijd en van wat je mooi vindt in de verhalen uit de Bijbel. Het is bijzonder om een plakboek te hebben en er zelf in te bladeren. Maar het is nog mooier als je je plakboek aan anderen laat zien en er samen over praat. En als  je er samen in bladert, vertel je er van alles bij. Je vertelt hoe je je voelde toen iets gebeurde, wie er nog meer bij waren en waarom het zo bijzonder was. Zo is het ook met de verhalen uit de Bijbel. Ze komen tot leven als je ze met elkaar deelt en er samen over praat.

Op zondag 28 november is het de 1e adventszondag. Na het aansteken van de adventskaars gaan we naar onze eigen ruimte. We hebben dan extra lang de tijd om iets moois voor thuis te maken.

Jij komt toch ook? Vergeet niet op je even aan te melden voor de dienst.

We wensen iedereen een fijne en gezegende kerstperiode toe.