Kindernevendienst

Als kindernevendienst willen we binnen onze kerk bijdragen aan de vorming en groei van het geloof van kinderen.

We vertellen bijbelverhalen in een voor hen begrijpelijke taal, we bespreken geloofsvragen en maken kinderen vertrouwd met zingen en bidden. Hierbij maken wij gebruik van de methodes van “Kind op Zondag“.

Daarnaast is er veel ruimte voor enthousiasme en creativiteit op allerlei gebied, denk daarbij aan o.a. de kerst- en paasprojecten.

Na de preek komen we weer terug in de kerk om gezamenlijk de zegen te ontvangen.

Coordinatie:

  • Gerline Barneveld
  • Alice de Ruiter

Contact: knd@pwamerongen.nl