0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Kindernevendienst

Als kindernevendienst willen we binnen onze kerk bijdragen aan de vorming en groei van het geloof van kinderen.

We vertellen bijbelverhalen in een voor hen begrijpelijke taal, we bespreken geloofsvragen en maken kinderen vertrouwd met zingen en bidden. Hierbij maken wij gebruik van de methodes van Kind op Zondag.

Daarnaast is er veel ruimte voor enthousiasme en creativiteit op allerlei gebied, denk daarbij aan o.a. de kerst- en paasprojecten.

Na de preek komen we weer terug in de kerk om gezamenlijk de zegen te ontvangen.

De leiding van de kindernevendienst bestaat uit:

Alice de Ruiter (coördinatie)
Gerline Barneveld (coördinatie)
Ineke Bouman
Inge v.d. Berge
Lisanne Heemskerk-Immerzeel
Willemiek van Kranenburg
Hsin-Chi Berenst
Meta Clarijs
Ingrid Medema
Arjan de Nooijer
Roelie Vos-van Ree
Martine Wouters-Stokking

Contact: knd@pwamerongen.nl

Adventsproject 2023: Weet jij hoe laat het is?

  Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de Adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder. Dan leven we toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Advent is een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol: hoe lang duurt het nog?

  Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien hoe ver de tijd gevorderd is. Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of je verwachting al bijna vervuld wordt. De bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruit-ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.
  Wil jij weten hoe laat het is? Vanaf zondag 3 december, 1e Adventszondag, verschijnen er verhalen op de wijzerplaat van een klok die in de kerk staat. Deze verhalen laten zien hoe laat het is; ze maken duidelijk dat de Heer niet ver weg is. Op deze zondag gaan we ook iets moois voor thuis maken, om ook daar af te tellen naar Kerst!

  Uitgelicht

  Jeugdwerk

  Het evangelie ontdekken, leren en
  in de praktijk brengen

  Pastoraat

  Omzien naar elkaar:
  'Opdat niemand ongezien blijve'

  Kringen / gespreksgroepen

  De kracht van de kleine groep:
  samen op weg gaan