0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Taakgroep Vorming & Toerusting

Deze taakgroep (ook wel: Andries door de Week) heeft als doel jaarlijks een divers programma samen te stellen. Soms gericht op de leden van de Protestantse Wijkgemeente Amerongen, een andere keer gericht zijn op een breder publiek.

Zo worden lezingen georganiseerd en staan er voorstellingen, wandelingen, avonden met muziek, film of poëzie op het programma. Vaak staat het thema geloof en Bijbel centraal, maar ook onderwerpen als duurzaamheid, oog voor de natuur en vragen rondom levenseinde (eind 2018 vond een avond rond dementie plaats in samenwerking met de taakgroep Pastoraat).

Het programma wordt kenbaar gemaakt met een jaarprogramma op papier. Daarnaast leest u regelmatig aankondigingen van de activiteiten in de Klokkenluider, in de kerk-app en tijdens kerkdiensten op de beamer. De website is de plek waar u het overzicht van de komende activiteiten kunt vinden.

De taakgroep staat altijd open voor interessante ideeën danwel hulp in organisatie.

Introductiefilm activiteiten
Andries door de Week 2023-2024

De taakgroep Vorming & Toerusting bestaat uit:

Fransien Jepma-van der Meer
Marianne Hijma
René Cornelisse
Jan Boogaard
Jauke de Baat
Bert de Ruiter

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan