Taakgroep Vorming & Toerusting

Deze taakgroep heeft als doel jaarlijks een divers programma samen te stellen. Soms gericht op de leden van de Protestantse Wijkgemeente Amerongen, maar kan ook gericht zijn op breder publiek.

Zo worden lezingen georganiseerd, voorstellingen, wandelingen, avonden met muziek, film of poëzie. Vaak staat het thema geloof en bijbel centraal, maar ook onderwerpen als duurzaamheid, oog voor de natuur en vragen rondom levenseinde (eind 2018 vond een avond rond dementie plaats in samenwerking met taakgroep pastoraat).

Het programma wordt kenbaar gemaakt met een jaarprogramma op papier. Daarnaast leest u regelmatig aankondigingen van de activiteiten in de Klokkenluider en tijdens kerkdiensten op de beamer. De website is de plek waar u het overzicht van de komende activiteiten kunt vinden.

De taakgroep staat altijd open voor interessante ideeën danwel hulp in organisatie.

Programma Andries Door de Week

De taakgroep bestaat uit:

  • Fransien Jepma-van der Meer
  • Marianne Hijma
  • Rene Cornelisse
  • Jan Boogaard
  • Jauke de Baat
  • Bert de Ruiter

Filmpje ter introductie van het programma Andries door de Week 2022-2023

Jaarprogramma 2023-2024