0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Taak- en werkgroepen

Binnen onze gemeente kennen we diverse taak- en werkgroepen.

Taakgroep Jeugd & Gezin

Onze gemeente streeft naar jeugdwerk met een missionair karakter. Iedereen is welkom bij God en in zijn gemeente. Het is belangrijk dat kinderen dat van jongs af aan ervaren en daarin hun eigen weg mogen verkennen.

Taakgroep Liturgie & Viering

De Taakgroep Liturgie & Viering behartigt alle zaken rondom de kerkdiensten. Leden zijn de predikanten en vertegenwoordigers van de wijkkerkenraad, organisten en andere musici.

Taakgroep Pastoraat

Als pastoraal team hebben we ons ten doel gesteld dat er aandacht is voor een ieder die daar prijs op stelt. Pastoraat, omzien naar elkaar in opdracht van Jezus (die zichzelf de Goede Herder noemt), is de kerntaak van de christelijke gemeente.

Taakgroep Vorming & Toerusting

Deze taakgroep heeft als doel jaarlijks een divers programma samen te stellen. Soms gericht op de leden van de Protestantse Wijkgemeente Amerongen, een andere keer gericht zijn op een breder publiek.

Werkgroep Groene Kerk Andries

Hoe kunnen we in onze kerk
meer bewustzijn creëren dat wij vanuit ons geloof in de Schepper ook verantwoordelijkheid dragen
voor het behoud van de schepping. Vanuit die vraag ontstond de werkgroep Groene Kerk Andries.

Werkgroep Missionair

Wij willen als kerkelijke gemeente zichtbaar zijn voor dorpsgenoten, en voor voorbijgangers die geen gemeentelid zijn. Laagdrempelig dus, toegankelijk en gastvrij voor iedereen. Dienstbaar aan de dorpsgemeenschap, inspelend op en aansluitend bij wat zich voordoet in het dorp.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan