0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Taakgroep Liturgie & Viering

‘Rondom de kerkdiensten’

De Taakgroep Liturgie & Viering behartigt alle zaken rondom de kerkdiensten. Leden zijn de predikanten en vertegenwoordigers van de wijkkerkenraad, organisten en andere musici.

Suggesties en vragen over de kerkdiensten zijn van harte welkom.

Informatie over de komende kerkdiensten vind je hier.

De taakgroep Liturgie & Viering bestaat uit:

Sonja Rinsma (voorzitter en contactpersoon)
Ds. Mendie Hofma
Ds. Bert de Ruiter
Bert Melles
Ad Verhage
Polien Fijan

Contact: ???????????@gmail.com

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan