0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Een kerkdienst bezoeken

Natuurlijk ben je van harte welkom om een kerkdienst in de Andrieskerk bij te wonen. Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst, die begint om 10.00 uur.

Goed om te weten

Welkom

Bij de deur heten gemeenteleden je welkom: zij overhandigen je de orde van dienst, en op die Zondagsbrief vind je ook contactadressen wanneer je meer wilt weten over de gemeente. Deze gemeenteleden kunnen ter plekke ook vragen beantwoorden.

Oppas

Het laatste tijd waren er relatief weinig ouders die nog gebruikmaakten van de oppas op zondagochtend, zodat de leiding soms onnodig bij de oppasruimte kwam.
Daarom is er nu een praktische oplossing bedacht die positief wordt ervaren. Er is een app-groep voor ouders en oppassers waarmee wordt geregeld dat de leiding weet wanneer er kleine kinderen komen.

De afspraken zijn:

  • Ouders melden het een dag van tevoren aan in de app-groep als zij gebruik willen maken van de oppas van die zondag (uiterlijk zaterdag om 21.00 uur). De oppas gaat dan alleen naar de oppasruimte als een kind is aangemeld.
  • Uitzondering hierop zijn hoogtijdagen/doopdagen. Dan is er grotere kans dat er kinderen komen waarvan ouders de app-groep niet kennen. Daarom is er dan wel een oppas. Ook als er geen kinderen zijn aangemeld.
  • Mocht je incidenteel een (klein)kind naar de oppas willen brengen, neem dan contact op met een oppas/de oppas van die zondag (zie Klokkenluider) of met Eline Visser  (06 17883054). Wij zorgen er dan voor dat er oppas is.
  • Als je ook gebruik wilt maken van de oppas en daarvoor toegevoegd wilt worden aan de app-groep geef dat dan door via Eline Visser.
Kindernevendienst

Voor alle kinderen die naar de basisschool gaan is er kindernevendienst. Hiervoor hoef je je niet van tevoren aan te melden. De kinderen gaan halverwege de dienst weg en komen voor het einde van de dienst weer terug in de kerkzaal.

Tienernevendienst

Elke drie à vier weken is er een aparte dienst voor tieners in De Ark. Zij blijven tot het einde van de dienst op hun eigen locatie. Meer informatie over de tienernevendienst.

Opnames

Onze kerkdiensten worden ook opgenomen (beeld en geluid), zodat mensen thuis via onze livestream  de diensten kunnen meebeleven of later alsnog kunnen beluisteren. Ook worden de camera’s soms gebruikt om op de beeldschermen in de kerk te laten zien wat er elders in de kerk gebeurt. 

Wil je niet in beeld komen, dan kun je het beste plaatsnemen áchter de pilaren die recht voor de preekstoel staan.

Liederen

In de diensten wordt gebruikgemaakt van verschillende bundels, waaronder het Liedboek 2013 en de bundel Hemelhoog. In de diensten worden alle liederen op de beeldschermen vertoond; je hebt dus geen liedboek nodig.

Collecten

In onze diensten worden er iedere keer twee collecten gehouden: één voor een ander (een goed doel) en één voor onszelf (ter ondersteuning van de wijkgemeente). Er kan worden gedoneerd via onze kerk-app, in de collectezakken bij de uitgang van de kerk of digitaal via een QR-code. Hartelijk dank voor de bijdrage; elke donatie is van waarde!

Koffiedrinken na de dienst

Na afloop van de kerkdienst is er nog volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In de ruimte achter de preekstoel is er een (gratis) kopje koffie/thee of een glas limonade met iets lekkers verkrijgbaar.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan