0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

(Basis)catechese

Er zijn drie catechesatiegroepen tussen 12 en 18 jaar. De groepen komen iedere twee weken, 1 uur,  bij elkaar op zondagavond in de periode oktober tot en met april. Wil je meedoen, dan kun je je melden bij onze predikant Mendie Hofma.

Groep 1: Jeugd 12-14 jaar, begeleid door Jaap en Esther Gijsbertsen

Groep 2: Jeugd 15-16 jaar, begeleid door Mendie Hofma en Erik Pekkeriet

Groep 3: Jeugd 17-18 jaar, begeleid door Jan Willem en Ruth Mauritz

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan