0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Belijdeniscatechese

Heb je nog geen belijdenis gedaan, maar denk je er wel eens over na?

Misschien ligt de drempel voor jou wel wat hoog, denk je dat belijdenis doen betekent dat je nooit meer twijfelt en alles zeker weet. Maar belijdenis doen is – kort gezegd – ‘ja’ zeggen tegen God. Als je ooit gedoopt bent, is het een bevestiging van de keuze die je ouders ooit voor je maakten. Als je nog niet gedoopt bent, gebeurt dat na het moment van je geloofsbelijdenis. Het is heel mooi om je weg in het geloof, je weg met God zo te markeren. Een punt om steeds weer naar terug te grijpen, want je krijgt bij de belijdenis een zegen, een zegen voor uw hele leven.

Dat begint met belijdeniscatechese. Een jaar lang (van september tot mei, ongeveer) denken we maandelijks na over een gedeelte van de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’. Dat is een tekst die we met regelmaat zingen in de kerk, maar bij de tekst ervan staan we niet vaak stil. Toch staat er veel in dat stof voor gesprek geeft. Gaandeweg komen er dan allerlei geloofsthema’s en kerkelijke thema’s voorbij. Deze gesprekken staan open voor iedereen die graag diepgravend over geloof wil nadenken en spreken. Of je uiteindelijk ook voorin de kerk belijdenis doet of niet, kan je gaandeweg beslissen.

Heb je belangstelling voor gesprekken over je geloof en dat van anderen? Meld je dan aan bij één van ons.

Bert de Ruiter en Mendie Hofma

Je vindt onze gegevens op de contactpagina.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan