0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Welkom!

Protestantse Wijkgemeente Amerongen

Wij zijn een veelkleurige gemeente die midden in de samenleving wil staan. Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst in de Andrieskerk, die begint om 10.00 uur. Natuurlijk ben je van harte welkom een kerkdienst bij te wonen. Of bezoek een van onze vele andere activiteiten. We ontmoeten je graag.

KerkdienstenNieuws

Welkom!

Protestantse Wijkgemeente Amerongen

Wij zijn een veelkleurige gemeente die midden in de samenleving wil staan. Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst in de Andrieskerk, die begint om 10.00 uur. Natuurlijk ben je van harte welkom een kerkdienst bij te wonen. Of bezoek een van onze vele andere activiteiten. We ontmoeten je graag.

KerkdienstenNieuws

Welkom

Protestantse Wijkgemeente Amerongen

Wij zijn een veelkleurige gemeente die midden in de samenleving wil staan. Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst in de Andrieskerk, die begint om 10.00 uur. Natuurlijk ben je van harte welkom een kerkdienst bij te wonen. Of bezoek een van onze vele andere activiteiten. We ontmoeten je graag.

Online kerkdiensten

Natuurlijk ontmoeten we je graag tijdens de diensten en vieringen in de Andrieskerk. Is dit niet mogelijk, dan kun je de diensten ook online beluisteren en bekijken via Kerkdienstgemist.

Nieuws & updates?

Heb je een nieuwsitem of activiteit die aandacht op deze site verdient (waar nodig/mogelijk met een foto)? Of wil je een bestaande tekst over bijv. een werkgroep laten aanpassen? Of… Mail ons: website@pwamerongen.nl. We gaan er zo spoedig mogelijk mee aan de slag.

Nieuws

Zomerconcerten in de Andrieskerk

Zomerconcerten in de Andrieskerk

Deze zomer organiseert de stichting Vrienden van de Andrieskerk weer een viertal orgelconcerten op het mooie Bätz-Witte orgel in onze kerk.

Onze missie…

Onze gemeente stáát ergens voor. De uitleg die we daaraan geven, is verwoord in onze Missie: Geraakt door de woorden uit de Bijbel wil de Protestantse wijkgemeente Amerongen de in Jezus Christus gegeven hoop en belofte delen en uitdragen, in verbondenheid met elkaar. Wij voelen ons geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest en gevoed met Gods liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Iedereen is welkom, we stellen geen eisen. We nodigen iedereen uit actief mee te doen en gaan daarbij uit van ieders gave. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof.

… en visie

Dat vertalen we in onze visie:
De Protestantse wijkgemeente Amerongen is een gastvrije en actieve geloofsgemeenschap. Waar ruimte is voor iedereen en voor ieders geloofsontwikkeling. Waar jong en oud zich thuis en betrokken voelt. Wij zien om naar elkaar en de mensen om ons heen. We dragen het evangelie van Jezus uit. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven door zorg te dragen voor de schepping.

Andrieskerk

De Protestantse Wijkgemeente Amerongen houdt haar wekelijkse erediensten in de monumentale Andrieskerk, dat met een imposante toren (1527) het historische hart vormt van het dorp. De geschiedenis van deze kerk gaat terug naar het einde van de dertiende eeuw, toen men begon met de bouw van een uit tufsteen opgetrokken zaalkerkje. In de loop der eeuwen hebben er verschillende uitbreidingen en restauraties plaatsgevonden. In 2018 werd het interieur van de kerk ingrijpend gewijzigd, zodat het gebouw ook voor andere activiteiten dan erediensten gebruikt kon worden. Het unieke karakter van de kerk is echter bewaard gebleven.

De kerk als geloofsgemeenschap is bedoeld als plek

waar mensen van alle generaties zich thuis weten.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan