Welkom

In deze bijzondere tijd van het corona virus zijn velen aan huis gebonden en is er veel onzekerheid over de komende tijd en misschien ook wel angst over de eigen gezondheid of van mensen die ons lief zijn. Juist nu willen wij als gemeente graag iets betekenen voor Amerongen en daarbuiten.

We proberen langs deze weg bereikbaar te zijn voor leden en niet-leden. Op een aantal manieren reiken we u (soms digitaal) de hand. Onze predikanten proberen in ieder geval goed bereikbaar te zijn in deze periode:

  • Ds. E.J. (Bert) de Ruiter | predikantderuiter@pwamerongen.nl | 0343 453081
  • Ds. M. (Mendie) Hofma | mendiehofma@yahoo.com | 06 81203227

Tijdens de vieringen ontvangen we met ingang van 25 juli a.s. dertig bezoekers.


Alles over de dienst van 1 augustus 2021 (liturgie, kindernevendienstpakket, collectelinks, livestream en meer…)