0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Diaconie

De diaconie heeft twee belangrijke taken:

 1. Diaconaal: in onze directe omgeving maar ook ver weg mogen we als gemeente de helpende hand toesteken
 2. Missionair: het getuigen van God, dichtbij en veraf, en dan niet alleen met
  woorden maar ook met daden

Activiteiten van dit moment zijn:

Diaconaat binnenland

 • Verrichten van dienst als diaken bij de eredienst en deelname aan vergaderingen
 • Voorbereiding en verzorgen van de Maaltijd van de Heer, in de kerk en verzorgingshuizen van Amerongen
 • Stille hulp geven
 • Organiseren van open maaltijd voor ouderen
 • Organiseren ouderenmiddag
 • Verzorgen van attenties bij bepaalde gelegenheden, zoal Kerst, Pasen, wekelijkse bloemengroet
 • Kerkwebradio
 • Deelname aan samenwerkingsverbanden om zicht te krijgen op groepen mensen die ondersteuning behoeven. Bijvoorbeeld het sociaal vangnet Amerongen.

Diaconaat buitenland

 • Activiteiten om de gemeente, van jong tot oud, te betrekken en te informeren over diaconaal werk in het buitenland. Bijvoorbeeld door het initiëren van een diaconaal project waarbij gemeenteleden betrokken worden
 • Alert zijn op acute noodsituaties in de wereld, zodat daar snel op ingespeeld kan worden

De diaconie hanteert een jaarlijks collecterooster met binnenlandse en buitenlandse collectedoelen. Als u graag wilt dat de diaconie een doel op het collecterooster plaatst, laat het ons weten! Immers, ieder gemeentelid heeft toch een diaconale taak? Gemeenteleden helpen mee met collecteren, de bloemengroet bezorgen, de Kerst- en Paasattenties verzorgen of de stille hulp-pakketten voor Kerst en/of voor de zomervakantie klaarmaken en bezorgen? Wilt u actiever betrokken zijn laat het ons weten!

Voor onze berichtgeving maken we gebruik van de Klokkenluider, beamer en/of zondagsbrief.

De diaconie bestaat uit:

Martien Nieuwhoff
Jeannet Drost
Jannie Ravenhorst
Toos de Boer
Germt Medema

Contact: diaconie@pwamerongen.nl

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan