Kerkenraad en Moderamen

Kerkenraad en Moderamen komen regelmatig bij elkaar. Indien u graag iets in wilt brengen kunt u rekening houden met de vergaderdata. De volgende data zijn in de tweede helft van 2019 vastgelegd:

Het Moderamen vergadert iedere eerste maandag van de maand.

De Kerkenraad heeft de volgende data vastgesteld in de tweede helft van 2019:

  • 18 september 2019
  • 9 oktober 2019
  • 20 november 2019
  • 11 december 2019