Kerkenraad en Moderamen

Kerkenraad en Moderamen komen regelmatig bij elkaar. Indien u graag iets in wilt brengen kunt u rekening houden met de vergaderdata. De volgende data zijn in de tweede helft van 2019 vastgelegd:

Het Moderamen vergadert iedere eerste maandag van de maand.