0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Taakgroep Jeugd & Gezin

‘Draagt zorg voor jeugd- en gezinsactiviteiten’

Onze gemeente streeft naar jeugdwerk met een missionair karakter. Iedereen is welkom bij God en in zijn gemeente. Het is belangrijk dat kinderen dat van jongs af aan ervaren en daarin hun eigen weg mogen verkennen.
In de Taakgroep Jeugd en Gezin coördineren we het jeugdwerk (de activiteiten voor verschillende leeftijden worden hier op elkaar afgestemd), maar organiseren ook activiteiten m.n. voor de tieners.

De taakgroep Jeugd & Gezin bestaat uit:

Jaap Gijsbertsen – ouderling (contactpersoon)
Jan-Willem Mauritz – catechese
Mendie Hofma – predikant
Gijs-Bert Drost – tienernevendienst
Marjolein Berkhof – CYA-jeugddienst
Inge van den Berge – kindernevendienst
Ingeborg van Reenen – CYA-jeugddienst

Contact: ???????????@gmail.com

Activiteiten voor en met de jeugd zijn onder andere:

  • Oppasdienst (tijdens de kerkdiensten, van 0 tot 4 jaar)
  • Kindernevendienst (basisschoolleeftijd)
  • Tienernevendienst (voortgezet onderwijs-leeftijd)
  • Catechese voor 12+ en 15+
  • CYA-jeugddiensten
  • CYA-band*

* Regelmatig speelt deze band op zondagmorgen, niet alleen in de CYA-jeugddiensten, maar ook tijdens andere diensten. Het zou leuk zijn wanneer de band steeds weer wordt aangevuld met nieuw muzikaal talent. Kan jij zingen of musiceren en houd je van wat modernere christelijke muziek? Kom dan eens meedoen met de band! Informatie bij Mendie Hofma.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan