0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Werkgroep Missionair

De werkgroep Missionair geeft invulling aan de volgende verlangens die leven in onze gemeente:

Wij zouden graag als kerkelijke gemeente zichtbaar zijn voor dorpsgenoten, en voor voorbijgangers die geen gemeentelid zijn. Laagdrempelig dus, toegankelijk en gastvrij voor iedereen. Daarnaast willen we dat onze gemeente dienstbaar is aan de dorpsgemeenschap, inspelend op en aansluitend bij wat zich voordoet in het dorp.

Laatste nieuwsitems

De werkgroep Missionair bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Alice van Barneveld
Mendie Hofma
Wija van der Kaaden
Jolande van de Kieft
Linda Koornneef
Thonny Oosterlee

Contact: Thonny.oosterlee@gmail.com

Praktisch gezien betekent dit dat de werkgroep zich inzet voor:

  • de drempel verlagen op zondagmorgen; dat nieuwe bezoekers zich welkom voelen, een duidelijk aanspreekpunt hebben voor hun vragen en makkelijk schriftelijke informatie kunnen vinden over de gemeente.
  • zo vaak als mogelijk is, de kerk openstellen: voor dorpsgenoten, maar ook voor fietsers en andere toeristen. Denk aan mensen die even rust zoeken, die de kerk willen bekijken, die willen bidden of een kaarsje aansteken, of die graag een gesprekje willen. Regelmatig zorgen we daarbij ook voor live-muziek.
  • inspelen op gebeurtenissen in de wereld, die maken dat mensen de kerk opzoeken voor troost en saamhorigheid. Daarnaast proberen we ook aan te sluiten bij dorpsactiviteiten die er in Amerongen zijn (dat de kerk dan ook open is en een bijdrage levert).
  • de dialoog gaande houden met andere gemeenschappen en organisaties die actief zijn in Amerongen. Dit om naar hen te kunnen verwijzen, maar ook om van hen te horen wat er van onze kant nodig is.

Wil je meer weten over ons werk, zou je willen helpen bij één van de hiernaast genoemde activiteiten, of heb je ideeën waar wij mee aan de slag kunnen?
We horen het graag!

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan