0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en in de praktijk brengen

Kindernevendienst

Als kindernevendienst willen we bijdragen aan de vorming en groei van het geloof van kinderen.

Tienernevendienst

Met de tieners zoeken wij onze eigen ruimte op om met elkaar te praten en te horen over God.

CYA-Jeugddienst

CYA-Jeugddiensten zijn er voor en door jongeren, met onderwerpen die dicht bij jongeren staan.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan