Gespreksgroepen

Rondom 30
We houden ons bezig met een thema dat onze levens raakt. Om de beurt bereiden we de avonden voor en de onderwerpen zijn divers. Ontmoeting, studie, delen, openheid, zijn woorden die passen bij onze kring van 30-jarigen.
Datum: 1x per 6 weken
Inlichtingen: Martine Wouters-Stokking, martine@stokking.nl, 06 20872958

Open kring rond Gods woord
Een kring waarin de werkelijke ontmoeting centraal staat. In ontmoeting met elkaar en ieders verhaal in relatie tot het verhaal van God.
Datum: eerste zondagavond van de maand
Inlichtingen: Riny Clarijs, info@familieclarijs.nl, 06 22956722

Vrouwengespreksgroep
Rond geloofsonderwerpen, wisselend eigen voorbereiding of via een boekje.
Datum: eerste vrijdag van de maand 10.15 uur – 12.00 uur bij de leden thuis
Inlichtingen: Janneke Verbaan, waverbaan@versatel.nl, 0343 450312

Gespreksgroep
Ontmoeting en verdieping van het geloof staan centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van het boekje ‘Het Bezoek’ van Adrian Plass.
Datum: 1x per maand op zondagavond
Inlichtingen: Polien Fijan, aa.fijanvanoord@planet.nl, 0343 451796

Gespreksavond Elst
Deze kring voor mensen uit Elst zal worden opgestart bij genoeg interesse. De inhoud wordt in overleg met elkaar bepaald.
Er zal incidenteel een gespreksavond zijn.
Inlichtingen: Jan van der Heiden, janvdh1202@gmail.com, 0318 471853

Volwassenencatechese
Wie overweegt om openbare belijdenis van het geloof te doen, wordt hartelijk uitgenodigd om met deze gesprekskring mee te doen.
Datum en frequentie: in onderling overleg. Bij belangstelling graag z.s.m. reageren.
Inlichtingen: Bert de Ruiter, bderuit@xs4all.nl, 0343 453081 of Mendie Hofma, mendiehofma@yahoo.com, 06 81203227.

Bijbelkring
Avonden waar we elkaar en de Here God beter leren kennen door Bijbelstudie, het delen van ervaringen en het bidden voor elkaar en voor de gemeente.
We gebruiken dit jaar een boekje met studies over Jozua van het Evangelisch Werkverband.
Datum: iedere tweede zaterdagavond van de maand
Inlichtingen: Ruth Penning, arc.penning@hotmail.com, 0343 456889