Gespreksgroepen

2021-2022

De meeste kringen staan open voor nieuwe leden. Neem bij interesse gerust contact op met de genoemde persoon van de betreffende kring.


Rondom 40

Een kring van 30- en 40-jarigen. Ontmoeting, studie, delen en openheid zijn woorden die passen bij onze kring. Afgelopen jaren hielden we per avond een ander thema aan, een dat onze levens raakt. Ook volgden we de Micha-cursus.

Frequentie: 1x per 6 weken

Inlichtingen: Martine Wouters-Stokking (gegevens/bereikbaar via PW Amerongen app)


Vrouwengespreksgroep

Rond geloofsonderwerpen, wisselend eigen voorbereiding of via een boekje.

Frequentie: eerste vrijdag van de maand 10.15-12.00u bij de leden thuis

Inlichtingen: Janneke Verbaan (gegevens/bereikbaar via PW Amerongen app)


Gespreksgroep

Ontmoeting en verdieping van het geloof staan centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van het boekje ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen. Op dit moment heeft de kring een passend aantal kringleden.

Frequentie: 1x per maand op zondagavond

Inlichtingen: Polien Fijan (gegevens/bereikbaar via PW Amerongen app)


Gesprekskring “Leren van de Joods-Christelijke dialoog”.

Aan de hand van door de PKN verzamelde informatie, waaronder video’s en interviews, worden stellingen met elkaar besproken die allemaal betrekking hebben op de Joodse oorsprong van ons geloof. Daarbij gaat het ook over wat dat betekent voor onze relatie met Joden die vandaag leven.

De ontmoetingen zullen bij gemeenteleden thuis zijn met een frequentie van ongeveer eens in de 2 weken te starten in september. De groep bestaat maximaal uit 10 personen. Voor informatie en opgave: Ron Pijl 0617479198 of via de gemeentewebsite.


Bijbelkring n.a.v. de preek
We nemen op deze avonden tijd:
– om elkaar te ontmoeten en om bij te praten.
– om over de preek en de dienst van die zondag verder na te denken. Wat heb je geleerd? Wat heeft je aangesproken? Wat voor vragen roept het bij je op?
– om te bidden voor elkaar en voor de gemeente

We komen bij elkaar in de Ark, dus bij een grotere groep kunnen we verdeeld worden in kleinere groepen. Graag verwelkomen we nieuwe gemeenteleden!
Frequentie: iedere tweede zondagavond van de maand
Inlichtingen: Ruth Penning (gegevens/bereikbaar via PWAmerongen app)


Gesprekskring Offringa

Naar aanleiding van het tweetal lezingen wat ds. Jan Offringa eind 2018 en begin 2019 heeft gehouden, is deze gesprekskring gestart. We gebruiken hiervoor zijn boek ‘God is niet te vangen’, een boek met dialogen over veranderend geloof.

Frequentie: elke2e dinsdagavond van de maand

Inlichtingen: Sonja Rinsma (gegevens/bereikbaar via PW Amerongen app)


Volwassenencatechese
Wie overweegt om openbare belijdenis van het geloof te doen, wordt hartelijk uitgenodigd om met deze gesprekskring mee te doen.
Frequentie: in onderling overleg. Bij belangstelling graag z.s.m. reageren.
Inlichtingen: Bert de Ruiter of Mendie Hofma (gevens/bereikbaar via PW Amerongen app)