Gespreksgroepen

De meeste kringen staan open voor nieuwe leden. Neem bij interesse gerust contact op met de genoemde persoon van de betreffende kring.

Rondom 30

Een kring van 30- en 40-jarigen. Ontmoeting, studie, delen en openheid zijn woorden die passen bij onze kring. Afgelopen jaren hielden we per avond een ander thema aan, een dat onze levens raakt. Dit jaar volgen we de Micha-cursus: hoe kunnen wij actief christen zijn in de deze wereld, met oog voor mens en natuur?

Frequentie: 1x per 6 weken

Inlichtingen: Martine Wouters-stokking, martine@stokking.nl , 06 20872958

Open kring rond Gods woord

Een kring waarin de werkelijke ontmoeting centraal staat. In ontmoeting met elkaar en ieders verhaal in relatie tot het verhaal van God.

Frequentie: eerste zondagavond van de maand

Inlichtingen: Riny Clarijs, info@familieclarijs.nl, 06 22956722

Vrouwengespreksgroep

Rond geloofsonderwerpen, wisselend eigen voorbereiding of via een boekje.

Frequentie: eerste vrijdag van de maand 10.15-12.00u bij de leden thuis

Inlichtingen: Janneke Verbaan, waverbaan@versatel.nl, 0343 450312

Gespreksgroep

Ontmoeting en verdieping van het geloof staan centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van het boekje ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen.

Frequentie: 1x per maand op zondagavond

Inlichtingen: Polien Fijan, aa.fijanvanoord@planet.nl, 0343 451796

Gespreksavond Elst

Deze kring voor lidmaten uit Elst zal worden opgestart bij genoeg interesse. De inhoud wordt in overleg met elkaar bepaald.

Frequentieincidenteel

Inlichtingen: Jan van der Heiden, janvdh1202@gmail.com, 0318 471853

Bijbelkring
Avonden waar we elkaar en de Here God beter leren kennen door Bijbelstudie, het delen van ervaringen en het bidden voor elkaar en voor de gemeente. We gebruiken dit jaar een boekje met studies over Jozua van het Evangelisch Werkverband.

Frequentie: iedere tweede zondagavond van de maand

Inlichtingen: Ruth Penning, arc.penning@hotmail.com, 0343 456889

Gesprekskring Offringa

Naar aanleiding van het tweetal lezingen wat ds. Jan Offringa eind 2018 en begin 2019 heeft gehouden, is deze gesprekskring gestart. We gebruiken hiervoor zijn boek ‘God is niet te vangen’, een boek met dialogen over veranderend geloof.

Frequentie: elke2e dinsdagavond van de maand

Inlichtingen: Sonja Rinsma, sonja.rinsma@bsmail.nl, 06 51539352