0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Gespreksgroepen

Veel mensen hebben moeite om doordeweeks ‘iets’ met hun geloof te doen. Op zondagmorgen naar de kerk lukt nog wel, maar dan…. Hoe houd je je overtuiging en opgedane inspiratie levend, in de drukte of juist de stilte van elke dag? Wat kan helpen is aanschuiven bij een gesprekskring. Hieronder vind je een opsomming van de gesprekskringen die onze gemeente rijk is. Er zijn grote en kleine kringen, kringen die over een preek napraten of kringen die een boek bespreken. Bij elke kring staat een contactpersoon bij wie je om meer  informatie kunt vragen.

De meeste kringen staan open voor nieuwe leden. Neem bij interesse gerust contact op met de genoemde persoon van de betreffende kring.

Ben je al lid van een kring, maar staat die kring er nog niet bij, dan horen we dat graag! Mail dan naar: mendiehofma@gmail.com.

Rondom 40

Een kring van 30- en 40-jarigen. Ontmoeting, studie, delen en openheid zijn woorden die passen bij onze kring. Afgelopen jaren hielden we per avond een ander thema aan, een dat onze levens raakt. Ook volgden we de Micha-cursus.

Frequentie: 1x per 6 weken

Inlichtingen: Martine Wouters-Stokking (gegevens/bereikbaar via kerk-app).

 

Vrouwengespreksgroep

Rond geloofsonderwerpen, wisselend eigen voorbereiding of via een boekje.

Frequentie: eerste vrijdag van de maand 10.15-12.00u bij de leden thuis

Inlichtingen: Janneke Verbaan (gegevens/bereikbaar via kerk-app).

 

Gespreksgroep

Ontmoeting en verdieping van het geloof staan centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van het boekje ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen. Op dit moment heeft de kring een passend aantal kringleden.

Frequentie: 1x per maand op zondagavond

Inlichtingen: Polien Fijan (gegevens/bereikbaar via kerk-app). 

Gesprekskring De Andere Wang

We behandelen het boek ‘De andere wang toekeren’ van Daniel de Waele. Dit boek gaat over de Bergrede van Jezus. Als het boek uit is, wordt in gezamenlijk overleg een nieuw theologisch boek uitgekozen om te bespreken tijdens de kringavonden.

Frequentie: elke 3e dinsdagavond van de maand

Inlichtingen: Ron Pijl (gegevens/bereikbaar via kerk-app).

Bijbelkring n.a.v. de preek

We nemen op deze avonden tijd:

  • om elkaar te ontmoeten en om bij te praten.
  • om over de preek en de dienst van die zondag verder na te denken. Wat heb je geleerd? Wat heeft je aangesproken? Wat voor vragen roept het bij je op?
  • om te bidden voor elkaar en voor de gemeente

We komen bij elkaar in de Ark, dus bij een grotere groep kunnen we verdeeld worden in kleinere groepen. Graag verwelkomen we nieuwe gemeenteleden!

Frequentie: iedere tweede zondagavond van de maand

Inlichtingen: Hester Klein (gegevens/bereikbaar via kerk-app).

Volwassenencatechese

Wie overweegt om openbare belijdenis van het geloof te doen, wordt hartelijk uitgenodigd met deze gesprekskring mee te doen.

Frequentie: in onderling overleg. Bij belangstelling graag z.s.m. reageren.

Inlichtingen: Klik hier of neem contact op met Bert de Ruiter of Mendie Hofma (gevens/bereikbaar via onze contactpagina of de kerk-app).

 

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan