Gespreksgroepen

De meeste kringen staan open voor nieuwe leden. Neem bij interesse gerust contact op met de genoemde persoon van de betreffende kring.


Rondom 30

Een kring van 30- en 40-jarigen. Ontmoeting, studie, delen en openheid zijn woorden die passen bij onze kring. Afgelopen jaren hielden we per avond een ander thema aan, een dat onze levens raakt. Dit jaar volgen we de Micha-cursus: hoe kunnen wij actief christen zijn in de deze wereld, met oog voor mens en natuur?

Frequentie: 1x per 6 weken

Inlichtingen: Martine Wouters-stokking, martine@stokking.nl , 06 20872958


Open kring rond Gods woord

Een kring waarin de werkelijke ontmoeting centraal staat. In ontmoeting met elkaar en ieders verhaal in relatie tot het verhaal van God.

Frequentie: eerste zondagavond van de maand

Inlichtingen: Riny Clarijs, info@familieclarijs.nl, 06 22956722


Vrouwengespreksgroep

Rond geloofsonderwerpen, wisselend eigen voorbereiding of via een boekje.

Frequentie: eerste vrijdag van de maand 10.15-12.00u bij de leden thuis

Inlichtingen: Janneke Verbaan, waverbaan@versatel.nl, 0343 450312


Gespreksgroep

Ontmoeting en verdieping van het geloof staan centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van het boekje ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen.

Frequentie: 1x per maand op zondagavond

Inlichtingen: Polien Fijan, aa.fijanvanoord@planet.nl, 0343 451796


Gespreksavond Elst

Deze kring voor lidmaten uit Elst zal worden opgestart bij genoeg interesse. De inhoud wordt in overleg met elkaar bepaald.

Frequentieincidenteel

Inlichtingen: Jan van der Heiden, janvdh1202@gmail.com, 0318 471853


Bijbelkring n.a.v. de preek

We komen bij elkaar in de Ark, dus bij een grotere groep kunnen we verdeeld worden in kleinere groepen. Graag verwelkomen we nieuwe gemeenteleden!
We nemen op deze avonden tijd:
– voor ontmoeten en bij te praten.
– om over de preek en de dienst van die zondag verder na te denken. Wat heb je geleerd? Wat heeft je aangesproken? Wat voor vragen roept het bij je op?
– om te bidden voor elkaar en voor de gemeente

Frequentie: iedere tweede zondagavond van de maand

Inlichtingen: Ruth Penning, arc.penning@hotmail.com, 0343 456889


Gesprekskring Offringa

Naar aanleiding van het tweetal lezingen wat ds. Jan Offringa eind 2018 en begin 2019 heeft gehouden, is deze gesprekskring gestart. We gebruiken hiervoor zijn boek ‘God is niet te vangen’, een boek met dialogen over veranderend geloof.

Frequentie: elke2e dinsdagavond van de maand

Inlichtingen: Sonja Rinsma, sonja.rinsma@bsmail.nl, 06 51539352


Gesprekskring Leren van de Joods-Christelijke dialoog

Aan de hand van door de PKN verzamelde informatie, waaronder video’s en interviews, worden stellingen met elkaar besproken die allemaal betrekking hebben op de Joodse oorsprong van ons geloof. Daarbij gaat het ook over wat dat betekent voor onze relatie met Joden die vandaag leven.

De ontmoetingen zullen bij gemeenteleden thuis zijn. De groep zal maximaal uit 10 personen bestaan.

Frequentie: Ongeveer eens in de 2 weken, te starten in september 2021.

Inlichtingen: Ron Pijl, 0617479198