0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Huren kerkgebouwen

Onze kerkgebouwen zijn beschikbaar voor gemeente en samenleving.

Andrieskerk

Hof 16, 3958 CH, Amerongen

Met praktische vragen over de Andrieskerk of het huren van het gebouw kan contact worden opgenomen met de kerkmeesters. Zij zijn te bereiken via kerkmeesters@pwamerongen.nl, 06 30292127.

De Ark

Imminkstraat 11, 3958 CG, Amerongen

Voor het reserveren van ruimtes in De Ark kan contact worden opgenomen met Kees Brink via het
e-mailadres verhuurdeark@outlook.com.

Uitgelicht

Jeugdwerk

Het evangelie ontdekken, leren en
in de praktijk brengen

Pastoraat

Omzien naar elkaar:
'Opdat niemand ongezien blijve'

Kringen / gespreksgroepen

De kracht van de kleine groep:
samen op weg gaan