0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Is het onlogisch, onredelijk of achterhaald om in God te geloven?  Filosoof Emanuel Rutten is van mening van niet. God bestaat en daar zijn sterke argumenten voor. Juist de laatste jaren zijn die argumenten nog weer aangescherpt. Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder, beiden filosoof, hebben zich in elk geval laten overtuigen: God bestaat en dat valt met heldere redeneringen duidelijk te maken. Woensdagavond 14 februari (vanaf 20.15 uur) geeft Emanuel Rutten geeft een interactieve lezing over dit onderwerp, met als titel ‘En dus bestaat God’.

Meer informatie over deze activiteit.