0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en de Diaconie organiseren samen de maandelijkse koffieochtenden. Deze vinden elke 4e dinsdagmorgen van de maand plaats in De Ark en beginnen om 10.00 uur. Deze ochtenden zijn voor iedereen te bezoeken. Welkom!