0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Informatieve avond over verslaving. Spreker is Nourdin Zale van het Leger des Heils.