0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog een straf- en doorgangskamp in Leusden aan de zuidrand van Amersfoort. Er wordt o.l.v. een gids een bezoek gebracht als voorbereiding op de lezing van 2 mei 2024.