0343-452691 (kerkelijk bureau) scriba@pwamerongen.nl

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en de Diaconie gaan weer samen de koffieochtenden organiseren. Deze vinden plaats op elke 4e dinsdagmorgen van de maand en beginnen om 10.00 uur.

Op dinsdag 28 november bent u weer van harte welkom in de Ark.
Daarna wordt het in het nieuwe jaar voortgezet.

Deze ochtenden zijn voor iedereen te bezoeken. Wij zien u dan graag.