Werkgroep Groene Kerk Andries

De werkgroep Groene Kerk Andries


Contactpersoon: Gert Jan Hidding | mailadres (beheerd door Gerdien de Nooijer): groenekerk.andries@gmail.com

In 2019 zochten een aantal gemeenteleden elkaar op vanuit de vraag: hoe kunnen we in onze kerk
meer bewustzijn creëren dat wij vanuit ons geloof in de Schepper ook verantwoordelijkheid dragen
voor het behoud van de schepping. Zo ontstond de werkgroep ‘Hart voor de schepping’.
Vanuit deze werkgroep werden verschillende activiteiten geïnitieerd: themadiensten, zondagse
natuurdia’s op de beamer, een fotowedstrijd rondom de natuur, verwonderwandelingen. Er lag al
een duidelijke lijn met de dorpsmoestuin De Parel. In 2021 werd het werk van De Parel als diaconaal
jaarproject ondersteund. In datzelfde jaar werd de Andrieskerk officieel Groene Kerk. En zo ging de
werkgroep Hart voor de schepping ook nadenken over de vraag: hoe gaan we verder als Groene
Kerk.

Een Groene Kerk wil bewuster omgaan met:

  • Sociale gerechtigheid
  • Rechtvaardigheid
  • Zorg voor de schepping

Veel daarvan zit al in ons DNA. Denk aan het diaconaat voor binnen- en buitenland en het pastoraat.
Veel recenter is dat we ons meer en meer bewust worden van onze verantwoordelijkheid voor de
aarde. De aarde, die wij ‘schepping’ noemen. Die benaming legt al een direct verband met de
Schepper, met het besef dat ons geloof alles te maken heeft met onze omgang met onze naasten en
met de aarde.

De werkgroep ziet dan ook als haar taak:

  • Stimuleren en enthousiasmeren van het denken over duurzaamheid en duurzame keuzes
  • Ieder jaar een voorzet doen voor een concreet actiepunt
  • Meewerken aan themadiensten
  • Gebruik maken van de Klokkenluider en de kerk app om ontwikkelingen te presenteren en/of voor het voetlicht te brengen wat er al in onze gemeente of in onze dorpen gebeurt.