Taakgroep Jeugd en Gezin

De Taakgroep Jeugd en Gezin draagt zorg voor de activiteiten voor Jeugd en Gezin.

Onze gemeente streeft naar jeugdwerk met een missionair karakter. Iedereen is welkom bij God en in zijn gemeente. Het is belangrijk dat kinderen dat van jongs af aan ervaren en daarin hun eigen weg mogen verkennen.
In de Taakgroep Jeugd en Gezin coördineren we het jeugdwerk (de activiteiten voor verschillende leeftijden worden hier op elkaar afgestemd), maar organiseren ook activiteiten m.n. voor de tieners.

Activiteiten voor en met de jeugd zijn onder andere:

*Regelmatig speelt deze band op zondagmorgen, niet alleen in de CYA-diensten, maar ook tijdens andere diensten. Het zou leuk zijn wanneer de band steeds weer wordt aangevuld met nieuw muzikaal talent. Kan jij zingen of musiceren en houd je van wat modernere christelijke muziek? Kom dan eens meedoen met de band! Informatie bij Mendie Hofma.’