Dienst bezoeken

Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst in de Andrieskerk.


Oppasafspraak:
Het laatste jaar waren er relatief weinig ouders die nog gebruik maakten van de oppas op zondagochtend. Zodat de leiding soms onnodig bij de oppasruimte kwam.
Daarom is er nu een praktische oplossing bedacht die positief wordt ervaren. Er is een app groep voor ouders en oppassers waarmee wordt geregeld dat de leiding weet dat er kinderen komen. De afspraken zijn:
• Ouders melden het een dag van te voren aan in de app groep als zij gebruik maken van de oppas van die zondag. (uiterlijk zaterdag om 21.00) Zodat de oppas alleen naar de oppasruimte gaat als een kind is aangemeld.
• Uitzondering hierop zijn hoogtijdagen/doopdagen. Dan is er grotere kans dat er kinderen komen waarvan ouders de groepsapp niet kennen. Daarom is er dan wel een oppas. Ook als er geen kinderen zijn aangemeld.
• Mocht u incidenteel een (klein)kind naar de oppas willen brengen neem dan contact op met een oppas/ de oppas van die zondag (zie klokkenluider) of met Eline Visser / 06 17883054. Zodat wij zorgen dat er oppas is.
• Als u ook gebruik wilt maken van de oppas en daarvoor toegevoegd wilt worden aan de app groep geef het dan door via Eline Visser.

Welkom
Bij de deur heten gemeenteleden u welkom: zij overhandigen u de orde van dienst, en op die Zondagsbrief vindt u ook contactadressen wanneer u meer wilt weten over de gemeente. Deze gemeenteleden kunnen ter plekke ook uw vragen beantwoorden.

Kindernevendienst
Voor alle kinderen die naar de basisschool gaan is er kindernevendienst. Hier hoeft u zich niet van tevoren voor op te geven. De kinderen gaan halverwege de dienst weg en komen voor het einde van de dienst weer terug de kerkzaal in.

Tienernevendienst
Elke drie weken is er een aparte dienst voor tieners. Zij starten in de gewone dienst, maar verlaten de kerk tegelijk met de kindernevendienst. Zij blijven tot het einde van de dienst op hun eigen locatie (telefoonnummer invoeren waar mensen kunnen informeren waar hun kind blijft of afspreken met tienernevendienstleiding, dat zij weer terugkomen voor de zegen en/of de koffie)

Collecte
In onze diensten zijn twee rondgangen: één voor een ander (een goed doel) en één voor onszelf (ter ondersteuning van de wijkgemeente). Hartelijk dank voor wat u bijdraagt!

Opnames
Van de diensten worden wél geluidsopnames, maar geen filmopnames gemaakt. Wél wordt soms de camera gebruikt om op de schermen te laten zien wat er in de dooptuin gebeurt.

Liederen
In de diensten wordt gebruik gemaakt van verschillende bundels, waaronder het Liedboek 2013 en de bundel Hemelhoog. In de diensten worden alle liederen op scherm vertoond; u hebt dus geen liedboek nodig.