Advent 2022: Taizé-viering 14 december

De werkgroep missionair nodigt u van harte uit om woensdag 14 december a.s. vanaf 19.30 uur de Taizé-viering in de Andrieskerk bij te wonen.

Ds. Mendie Hofma gaat voor in deze viering. Verder verlenen zangers onder leiding van Polien Fijan hun medewerking.

Ook is er ruimte voor het aansteken van een kaarsje, stiltemomenten en ook samenzang.

Kortom, volop mooie momenten om deze woensdagavond naar de Andrieskerk te komen, waar de deur voor iedereen open staat. Weet u welkom!

Welkom op gemeenteavond 17 november

Wij nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond van donderdag 17 november a.s. om 20.00 uur in de Ark.

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

We bespreken deze avond de begrotingen voor 2023 van de Diaconie en de Kerkrentmeesters en zoals eerder dit jaar aangegeven, willen wij u ook graag bijpraten over de status van de toekomstplannen m.b.t. “De Ark”.

U bent van harte welkom en we hopen u te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad,

Alice van Barneveld Scriba

Zomer openstellingen Andrieskerk

De commissie missionair is gestart met de zomeropenstellingen van de Andrieskerk in de maanden juli, augustus en september.

Op woensdag van 11.00 uur tot en met 12.30 uur. Een moment van rust, bezinning, gebed of een kaarsje. Op de zaterdagen is de kerk open van 15.00 uur tot en met 16.30 uur. In de maand juli en een gedeelte van augustus is dit in samenwerking met de orgelbespelingen. Als er geen orgelbespeling is hopen we u te kunnen verwelkomen met een muzikaal intermezzo en een kopje koffie.

Gemeenteavond 18 mei – welkom!

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit om woensdagavond 18 mei aanwezig te zijn bij de gemeenteavond in De Ark.

We hopen u te mogen verwelkomen vanaf 19.30 uur met een kopje koffie, waarna we met elkaar de 2021-jaarcijfers van de kerkrentmeesters en de diaconie bespreken.

Een ander, niet minder belangrijk onderwerp van deze avond zal het toekomstscenario van De Ark zijn.

We hopen deze avond veel gemeenteleden te begroeten.

Tot dan.

Namens de kerkenraad,

Alice van Barneveld