Dinsdag 26 september, 20.00 uur, Andrieskerk: Stef Bos en Rob Chrispijn met “Er is meer”

Stef Bos en Rob Chrispijn staan in de voorstelling Er is meer samen op toneel. Ze vertellen verhalen over de rol van het toeval, het ontstaan van een lied en de kracht van voetballer Willem van Hanegem. Natuurlijk zal Stef veel zingen – liedjes van eigen hand, maar ook nummers uit het repertoire van Chrispijn: nummers die bekend zijn geworden door Herman van Veen en die Stef ooit inspireerden om zelf te gaan schrijven.
We leven in een lastige tijd met veel problemen en conflicten. Maar beide mannen vinden elkaar in het besef dat er meer is dan winstbejag, grensoverschrijdend gedrag of burenruzies. En dat als we iets verder kijken en iets dieper graven, de wereld een wonderbaarlijke plek is. Zo spannend en divers, dat je er nooit op uitgekeken raakt. Want er is meer, altijd meer!

Een voorstelling van twee tekstschrijvers, die hardop denken en zingen
over wat we niet waar kunnen nemen 
onder de grond,
boven de wolken,
voorbij de snelheid van het licht
en in ons. 
Zo hebben ze elkaar in het ongewisse gevonden
voor een avond in het theater om het denkraam in ons hoofd open te zetten….

Kaartverkoop: www.andrieskerk.nl

Vanwege het bijzondere karakter vindt dit concert plaats op een dinsdagavond en wijkt de prijs af van de standaard prijzen bij de SVAK-concerten.

 • Er kunnen maximaal 2 kaarten per persoon worden besteld.
 • De prijs van een toegangskaartje is € 22,50.
 • Er is geen pauze, na afloop staat er een drankje klaar.
 • Voor deze voorstelling kunnen entreebewijzen niet worden gerestitueerd of geruild voor een ander concert of optreden.
 • Uw entreebewijs is overdraagbaar. U hoeft dat vooraf niet aan ons kenbaar te maken.
 • In verband met de entree tot de kerkzaal is binnenkomst na de aanvangstijd niet mogelijk. De kerk is vanaf 19.30 uur open.

Nieuwe reeks koffieconcerten in Amerongen

De enthousiaste Zeister pianist Wouter Harbers heeft een missie: klassieke muziek toegankelijk maken voor iedereen. Zijn koffieconcerten zijn hiervan een goed voorbeeld – inmiddels geeft hij die door heel Nederland, en vanaf 13 september óók in Amerongen!
Woensdagochtend 13 september bent u van harte uitgenodigd de start van deze serie mee te maken! Proef vooraf de sfeer in het prachtige dorp, wandel de ruim vijf eeuwen oude kerk in, geniet van een heerlijke koffie, en ontspan bij een gezellig koffieconcert.
Dit eerste concert neemt Harbers strijkkwartet Romance mee: vier professionele strijkers, die de passie voor mooie muziek met Wouter delen. Het eerste koffieconcert staat de liefde centraal, in een programma met ‘de mooiste Romances’. Waar woorden stoppen, gaat muziek verder. Zoals altijd vertelt Wouter graag bij de muziek.
De entree is gratis. Na afloop is er een vrijblijvende collecte voor de musici. Het concert start om 10.30 uur, er is koffie vanaf 10.00 uur. Wilt u zeker zijn van een plekje, reserveer dan even via www.koffieconcerten.nl Hartelijk welkom!

De commissie Missionair Werk: “We vinden het erg leuk dat Wouter Harbers, die het op zijn hart heeft klassieke muziek bij mensen toegankelijk te maken, bij ons in de Andrieskerk koffieconcerten gaat geven. Vanaf 13 september zal hij elke 2e woensdag van de maand met steeds wisselende musici een koffieconcert geven.”

Zaterdag 17 juni: veelzijdige snuffelmarkt Andrieskerk

Op zaterdag 17 juni 2023 is er De Snuffelmarkt van 10.00 uur en gaat door tot 16.00 uur. Een heerlijke dag, met veel ontmoetingen en vermaak op de Hof naast de Andrieskerk in Amerongen.

Veelzijdige markt met mooie spullen te koop. Voor de kinderen zijn er leuke spelletjes, zoals een springkussen. Er is allerlei lekker eten en drinken zoals verse pannenkoeken, heerlijke broodjes kroket en diverse zelfgebakken koeken en cake.

De hele dag draait het Rad van Avontuur (lotenverkoop) met tientallen prachtige prijzen. De Snuffelmarkt is een initiatief van een groot aantal vrijwilligers vanuit de Andrieskerk. Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug (50%) en een bijdrage voor de verbouwing van de Ark (50%). Graag tot ziens op 17 juni!

Gezocht: nieuwe scriba van de classis Utrecht

De Classicale Vergadering Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland is dringend op zoek naar een nieuwe scriba. Na een ambtstermijn van bijna 5 jaar legt de huidige scriba zijn functie neer.

Middels een brief roept de classis geïnteresseerden op zich te melden:

In onze classis wordt het moderamen van de classis gevormd door de voorzitter, scriba en
classispredikant. Samen hebben zij tot taak het voorbereiden en samenroepen van de
classicale vergadering en het breed moderamen, het opmaken van verslagen, het uitvoeren
van besluiten, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard. De scriba vervult
in dit alles een centrale rol.

Tot de taken van de scriba behoort:

 1. Het voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen van het breed moderamen;
 2. Het maken van de notulen van de vergaderingen;
 3. De schriftelijke afwerking van de besluiten;
 4. Het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrieven;
 5. Het bijhouden van de (digitale) post;
 6. Ondersteuning van gemeenten bij allerlei kerkordelijke processen, zoals het
  beroepingsproces;
 7. Secretariële ondersteuning van de classispredikant;
 8. Meedenken over het beleid van de classis, het voorbereiden van de classicale
  vergadering (driemaal per jaar);

Het scribaat is een omvangrijke klus dat onze huidige scriba ca. 15 uur per week kost.
Daartegenover staat het meewerken in een enthousiast team. Ook is er een
onkostenvergoeding beschikbaar.

Indien u belangstelling heeft, reageer dan vóór vrijdag 28 april a.s. Graag uw CV v.w.b. uw
kerkelijke ervaring meesturen en delen in welke gemeente u meeleeft. We hopen dan in een
gesprek nader met elkaar kennis te maken en in detail wat verder op de inhoud van de
functie in te gaan.

Heeft u hart voor de kerk? Bent u bereid zich de kerkorde eigen te maken? Lijkt het u wat om
bovenplaatselijk bezig te zijn? Kunt u goed met een computer overweg? Draait u er de hand
niet voor om een ZOOM-vergadering te hosten? Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met de huidige scriba, Willem Seine
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
of met de voorzitster ds. A. Rijken – Hoevens;
rijkenhoevens@gmail.com


Wilt u een ander wijzen op deze vacature dan kunt u de vacature hier downloaden.