Zomer openstellingen Andrieskerk

De commissie missionair is gestart met de zomeropenstellingen van de Andrieskerk in de maanden juli, augustus en september.

Op woensdag van 11.00 uur tot en met 12.30 uur. Een moment van rust, bezinning, gebed of een kaarsje. Op de zaterdagen is de kerk open van 15.00 uur tot en met 16.30 uur. In de maand juli en een gedeelte van augustus is dit in samenwerking met de orgelbespelingen. Als er geen orgelbespeling is hopen we u te kunnen verwelkomen met een muzikaal intermezzo en een kopje koffie.

Gemeenteavond 18 mei – welkom!

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit om woensdagavond 18 mei aanwezig te zijn bij de gemeenteavond in De Ark.

We hopen u te mogen verwelkomen vanaf 19.30 uur met een kopje koffie, waarna we met elkaar de 2021-jaarcijfers van de kerkrentmeesters en de diaconie bespreken.

Een ander, niet minder belangrijk onderwerp van deze avond zal het toekomstscenario van De Ark zijn.

We hopen deze avond veel gemeenteleden te begroeten.

Tot dan.

Namens de kerkenraad,

Alice van Barneveld

De Ark beschikbaar gesteld als ontmoetingscentrum voor Oekraïense vluchtelingen

De kerkenraad heeft bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangegeven dat wij als Protestantse Wijkgemeente Amerongen ons kerkelijk centrum de Ark voor twee dagen in de week beschikbaar willen stellen als ontmoetingscentrum voor Oekraïense vluchtelingen.
Zij kunnen elkaar in de Ark ontmoeten, kinderen kunnen spelen en indien nodig kunnen hulpverleners gesprekken met de vluchtelingen voeren.
Mocht de gemeente Utrechtse Heuvelrug hiervan gebruik willen maken dan zullen we als kerkenraad een oproep doen voor vrijwilligers uit onze kerkelijke gemeente. Ook dorpsgenoten zullen we dan van harte uitnodigen dit gezamenlijk mogelijk te maken.
We houden u op de hoogte als er verdere ontwikkelingen zijn.

Gemiste liederen

Afgelopen zondag 13 maart konden twee filmpjes met liederen niet worden afgespeeld tijdens de dienst. Bekijk ze hieronder alsnog.

Psalmen voor Nu: Psalm 136

Tussentijds 104: De hemel reikt ons leeftocht aan

Openstelling Andrieskerk tijdens veertigdagentijd

In de veertigdagentijd zijn er weer openstellingen van onze mooie Andrieskerk.

Vanaf woensdag 9 maart t/m 6 april:
Iedere woensdag van 11.00 uur tot en met 12.30 uur is de kerk geopend voor een stiltemoment, gebed, een kaarsje of om gewoon even rustig rond te kijken.

Vanaf zaterdag 5 maart t/m 9 april:
Iedere zaterdag start om 14.45 uur een meditatieve wandeling. Wij nodigen u graag uit een kopje koffie te komen drinken. De kerk is open tot 16.30 uur. Iedere zaterdag zal er ook een muzikaal intermezzo zijn.

Zaterdag 9 april organiseren wij een puzzeltocht voor het hele gezin, waarna u bent uitgenodigd voor een kopje soep. Verdere informatie volgt.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!!!