Het kerstverhaal in de beeldende kunst, vroeger en nu

Eeuwenlang was het in opdracht schilderen van de geboorte van Christus of de Heilige familie met Jozef, Maria en het Christuskind één van de meest eervolle opdrachten die je als kunstenaar ten deel kon vallen. Beroemde en prachtige voorbeelden zijn in Utrecht te zien in het Centraal Museum en in het Catharijneconvent.

In opdracht van de kerk wordt momenteel weinig tot niets geschilderd in Nederland.

Toch zijn hedendaagse kunstenaars in hun vrije werk ook bezig met Christus’ geboorte. Hun werk is echter niet direct te duiden als Heilige familie. Dat komt omdat vaak gekozen is voor een hedendaagse moderne setting, waarbij het lijkt dat je deze familie vooral in al haar alledaagsheid en huiselijkheid vlak bij huis tegenkomt!

Een lezing in de aanloop naar kerst door Barry Heinrichs, allround kunsthistoricus, die thuis is in oude, moderne en hedendaagse kunst.

Datum: 14 dec. ’23; locatie: Maartenskerk Doorn; entree: € 6

Actuele informatie over deze en andere O#V activiteiten vindt u op de website www.protestantsegemeentedoorn.nl.

Contact kerngroep O#V via Marjoke Limpens-Timmer: ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl

Ontmoeten#Verdiepen

De kerngroep Ontmoeten#Verdiepen (O#V) van de Doornse Maartenskerk attendeert u graag op een interessante avond over troost.

  • Deine Tröstungen… lezing met gesprek

Wat hebben het boek ‘Vertroostingen’ van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter en cantate BWV 21 van J.S. Bach met elkaar te maken? Wat is de kracht van het werk van Bach en maakt het uit of je daarbij in God gelooft of niet? Een verdiepingsavond onder leiding van ds. Christien Flier, die ingaat op de vraag of geloof in God iets toevoegt als troost. Afbeelding: Tröstungen… of Ich hatte Bekümmernis

Woensdag 29 nov. ’23 – de Koningshof, achter de Doornse Maartenskerk Aanvang: 20.00 uur Entree: vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6) Overweegt u naar deze avond te gaan, dan ontvangen wij graag een berichtje via ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl Zo krijgen wij een indicatie van het aantal belangstellenden.

Actuele informatie over onze O#V activiteiten vindt u op de website (zie: https://bit.ly/45RaB5A), of is op te vragen bij Marjoke Limpens-Timmer via ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl

Locatie: Koningshof, achter de Doornse Maartenskerk

Toelichting:

Het boek ‘Vertroostingen’ van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter raakt veel mensen. Hij deelt met zijn lezerspubliek wat hem troost in de periode dat hij ernstig ziek is. Het motto dat hij aan zijn boek meegeeft is de tekst van het openingskoraal van cantate BWV 21 van J.S. Bach. ‘Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. Aber deine Tröstungen erquicken meine Seele’. Wat hebben het boek van De Wachter en de cantate van Bach met elkaar te maken, behalve dan dat De Wachter het citaat uit de cantate tot titel van zijn boek maakt? Hij noemt Bach de ultieme trooster, maar toch verschilt hij met Bach als het gaat om ‘vertroostingen’. Deze avond gaat in op de kracht van het werk van Bach dat zowel seculiere als gelovige mensen weet te raken. Maar we gaan ook in op het verschil tussen horizontale en verticale transcendentie. Want waarom laat De Wachter ‘deine’ weg uit zijn titel? De Wachter is bescheiden, maar neemt ook positie in. Durven wij dat ook?

Deze avond, die geleid wordt door ds. Christien Flier, is verdiepend en gaat in op de vraag of geloof in God iets toevoegt als troost.