Taizéviering op 23 maart

Op donderdag 23 maart is er om 20.00 weer een Taizéviering in de Andrieskerk! Een Taizéviering is een dienst met veel stilte, gebed en bezinning. Er zijn alleen korte liederen, die steeds een paar keer achtereen gezongen worden. Als u een voorbeeld wilt horen van hoe dat klinkt, kunt u hier klikken.

In een Taizéviering is er ook altijd gelegenheid om een kaarsje aan te steken, als teken van het licht, waarvan we de komst verwachten met Pasen.

Voorganger is Wija van der Kaaden-Huttinga, muzikale medewerking is er van een groepje zangers o.l.v. Ronald Naar.

De viering vindt plaats in de Andrieskerk en begint om 20.00. Voorkennis of eerdere ervaring is niet nodig; de liederen pikt u zo op (en alleen luisteren mag natuurlijk ook….).

Iedereen is dus van harte welkom!

Hartelijke groeten van de missionaire werkgroep.

Gespreksgroep ‘Aan tafel’

Al lang voor de landelijke kerk ‘Aan tafel’ koos als jaarthema, schreef Bas van Veluw het boek “Aan tafel, prikkelende geloofsvragen, opgediend in 12 driegangenmenu’s”. Komend jaar gaat zeker één gespreksgroep dit boek bespreken en zij zijn nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Als zich genoeg mensen melden, kunnen we misschien zelfs meerdere groepen starten!

Heeft u belangstelling? Mail, bel of app dan naar Ron Pijl (Ron@Pijl.org, 06-1747 9198) of spreek hem aan in de kerk.

Een voorafje voor zondag

De landelijke kerk heeft ‘Aan tafel!’ als jaarthema gekozen. Wij sluiten daarbij aan, ook op de komende startzondag. Toen ik nadacht over de vraag wat er zoal aan tafel kan gebeuren, kwamen mij vele mooie ontmoetingen voor de geest én een gedicht dat ik cabaretier Erik Brey ooit hoorde uitspreken. Het werd teveel voor in de preek en daarom geef ik u de link nu vast, als voorafje.

Schuift u zondag ook aan? Eerst ontbijten in het scoutinggebouw (Accommodatie de Kameel, Burgwal 1, 3958 ER Amerongen), daarna dienst in de Andrieskerk en vervolgens keuze uit workshops in de Ark, Kerkheem en de Andrieskerk. Graag tot dan!

Startzondag… van harte welkom! (update)

Op 11 september as. is het startzondag! We zullen die dag beginnen met een ontbijt om 08.30 in het scoutinggebouw (Accommodatie de Kameel, Burgwal 1, 3958 ER Amerongen: zelf brood meenemen!!). Aansluitend is er een korte kerkdienst. Na de koffie kunt u aan verschillende workshops deelnemen. Om 12.30 ronden we ons samenzijn af. Meer details volgen nog, maar houd deze tijd vast vrij in de agenda. Graag tot daar en dan!

Ds. Mendie Hofma

Diensten op kerstavond; liederen door het projectkoor

Kijkt u ook naar de diensten op kerstavond? Om 16.00 begint de kinderkerstavonddienst en vanaf 20.00 kunt u de kerstnachtdienst bekijken. Helaas mag bij die diensten niemand aanwezig zijn, maar wij nodigen u van harte uit om online mee te vieren.

In de late dienst zingt het projectkoor o.l.v. Polien Fijan. De vertaling van de engelstalige liederen vindt u hieronder.

Gezegende en inspirerende kerstdagen gewenst!

Mendie Hofma (mede namens allen die aan deze diensten hebben meegewerkt)

  1. Every valley/ come o come Emmanuel (van Joseph Martin, uit “The Winterrose”)

Laat elke vallei verhoogd worden en elke heuvel verlaagd,

laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.

De luister van de Heer zal geopenbaard worden. (Jes 40: 4,5 en tussendoor: ‘o kom, Immanuel!’)

2. Lullay alleluia (van Ruth Schram)

Sterrenlicht valt, een baby slaapt,
over de heuvel worden de schaduwen dieper
Mooie engelen vliegen boven ons
terwijl ze slaapliedjes en halleluja’s zingen;
suja, suja, jij klein kindje
dag dag, suja suja halleluja.
Zacht sluimert hij terwijl de schemering hem omhult,
zacht en liefdevol houdt de jonge moeder hem vast,
met echo’s van hemelse melodieën,
slaapliedjes en halleluja’s, zingend:
suja suja, jij klein kindje
dag, dag, suja, suja, halleluja

3. The work of Christmas (van Dan Forrest)

Wanneer het lied van engelen is verstild
Wanneer de ster aan de hemel is verdwenen
Wanneer de koningen en prinsen thuis zijn
Wanneer de herders terug zijn met hun kudde
Begint het werk van Kerstmis
Om de verlorenen te vinden, om de gebrokenen te genezen
Om de gevangenen te bevrijden, om de hongerigen te voeden
Om naties te herbouwen, om vrede te brengen onder broeders
Om muziek te maken vanuit het hart
Wanneer het lied van engelen is verstild
Wanneer de ster aan de hemel is verdwenen
Wanneer de koningen en prinsen thuis zijn
Wanneer de herders terug zijn met hun kudde
Begint het werk van Kerstmis

Muziek tijdens avondmaal

Tijdens de avondmaalsdienst op 30 mei zal door Jan Tornij het lied ‘Gij die de stomgeslagen mond’ worden gespeeld op het moment dat we mogen eten en drinken. Hieronder vindt u de tekst van dit lied en hier kunt u het luisteren.

Gij die de stom-geslagen mond verstaat

van alle stervelingen die wij zijn,

wij roepen U de naam toe van een mens,

Jezus, de zoon der mensen Uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden

wij uw bestaan de zin van ons bestaan.

Hij is Uw woord geweest,

hij heeft volbracht alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen.

Zie alle stervelingen van de wereld,

waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,

vragen wij U hebt Gij hen nog gezien?

Waarom genadeloos vernietigd worden,

de armsten van de wereld, uw geliefden;

waarom wij die met weinigen bezitten

wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,

een nieuwe orde van gerechtigheid.

Gij die ons hebt gezegd wat leven is:

te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons ingegeven hebt,

een bron van kracht en moed en zeker weten,

Gij die het licht in ons geschapen hebt:

dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,

Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,

Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,

Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,

Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,

wij roepen U de naam toe van uw mens,

Israël, deze aarde uw geliefde.

tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen

Enquete voor de CYA-dienst op 31 januari

In de volgende CYA-dienst lezen we Lukas 13:10-17, waarin Jezus een vrouw ziet, die door andere mensen nauwelijks wordt gezien. We gaan daarover nadenken; in hoeverre kunnen wij ook leren kijken met de ogen van Jezus? In de aanloop naar deze CYA-dienst willen we jullie graag wat vragen voorleggen om te polsen in hoeverre dit thema leeft.

  1. Heb je wel eens iemand geholpen, terwijl je die persoon niet kende (of niet zo aardig vond)? Ja/nee/weet niet
  2. Heb je wel eens een mooi contact gehad met iemand, van wie je van tevoren maar weinig goeds verwachtte? Ja/nee/weet niet
  3. Denk je dat er mensen zijn die een verkeerd beeld van jou hebben? Ja/nee/weet niet
  4. Heb je wel eens nagedacht over ‘kijken naar andere mensen met de ogen van God’? Ja/nee/weet niet

We willen graag ‘ja’ of ‘nee’ of ‘weet niet’ op allevier de vragen. Maar als je daarnaast één van je antwoorden wil toelichten, mag dat ook. We zijn benieuwd naar concrete voorbeelden! Stuur je antwoorden – uiterlijk 25 januari – naar: cya@familieklein.nl

Spelletjesavond voor tieners

Iedere laatste dinsdag van de maand is er een spelletjesavond, waarop Nederlandse tieners en tieners uit migrantengezinnen elkaar kunnen ontmoeten!

De eerstvolgende keer: 29 september.

Tijd: 19:30

Plaats: Leefgemeenschap Bethanië, Allemanswaard 2.

Voor: geboren Nederlanders en nieuwe Nederlanders (migrantentieners)

Kom je ook meedoen?

Meer informatie kan je vragen aan Marieke Schouten, de diaconaal medewerker die in dienst is bij de leefgemeenschap: contact@leefgemeenschapbethanie.nl

Startweekend 2020: wat afstand, maar toch: bij elkaar!

Ook dit kerkelijke seizoen willen we graag feestelijk beginnen met een startweekend. Natuurlijk moeten we ons aanpassen onder invloed van de coronamaatregelen, maar ook op 1,5 meter is er veel mogelijk!

Op zaterdagavond 19 september start om 20.30 uur een digitale bijbelquiz. Als je internet hebt, kan je hier vanuit huis aan meedoen. Alleen, met je huisgenoten, of met een kleine groep gemeenteleden die je thuis uitnodigt. Je hoeft je niet van tevoren op te geven, wanneer je online vanuit huis meedoet: op de website vind je die avond een link, waarmee je ‘in de quiz’ kan komen. Presentatie door Hugo Rijken en Anton van Bronsvoort!

Als je geen internet hebt, maar in de kerk op papier wilt meespelen, kan dat ook! Dan graag wél opgeven: op dinsdag 15 september tussen 19.30 en 21.00 bij Karin Sommer (0343-756408 of khdevries@live.nl). Willen mensen die WEL internet hebben en gemeenteleden kennen die dit misschien wel leuk zouden vinden, dit aan hen doorgeven? Alvast dank!

Op zondagmorgen 20 september is er de mogelijkheid om een ochtendwandeling te maken. Om 08.30 – en geen minuut later!- vertrekken drie of vier gidsen tegelijk bij de Andrieskerk en zij zullen een kleine groep mensen (maximaal 10 per groep) een stuk van de omgeving laten zien. Opgeven van tevoren hoeft niet, maar zorg er ruim op tijd te zijn, anders vertrekt de groep zonder u! Een mooie manier om de dag te beginnen en elkaar te ontmoeten. Om 09.45 zijn de groepen weer terug bij de kerk.

Om 10.00 uur begint de startdienst. Hiervoor kunt u zich aanmelden op de inmiddels gebruikelijke wijze of thuis de dienst meevieren. Thuis kunt u natuurlijk ook mensen uitnodigen om mee te kijken, maar houd wel goed de 1,5 meter in de gaten. Zeker binnenshuis is dat van belang!

Na de dienst is er de mogelijkheid om koffie te drinken (met wat lekkers, natuurlijk!) bij een aantal gemeenteleden die hun huizen hiervoor openstellen. U dient zich hiervoor van te voren aan te melden. Er zijn op ieder adres maximaal 6 gasten welkom. Kinderen onder de twaalf jaar tellen niet mee voor die ‘maximaal zes gasten’, oudere kinderen wel.

Via het aanmeldformulier maakt u in twee stappen een keuze bij wie u op de koffie gaat; natuurlijk is het leuk wanneer tijdens dit koffiemoment ook mensen elkaar ontmoeten die elkaar nog niet zo goed kennen, dus: ga niet te snel voor de bekende namen en gezichten.

Op deze manier hopen we tijdens dit startweekend toch veel ontmoetingen mogelijk te maken!

We begrijpen dat online opgaveformulieren voor sommigen een drempel opwerpen. Daarom kut u ook bellen naar Alexandra Lourens (op maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur, telefoonnummer: 06-22487893). Ook is het mogelijk om op startzondag, na de kerkdienst, bij de uitgang alsnog een koffie-adres uitgereikt krijgen, wanneer u zich nog niet hebt opgegeven. Maar…hoe meer mensen zich van tevoren opgeven, des te zekerder we weten dat er voor iedereen een plekje is.

We wensen u een inspirerend startweekend toe en een kerkelijk seizoen vol ontmoetingen!