Lezing ‘De weg van de muzikale passie’. Dinsdag 15 maart 20:00 uur De Ark

Kerkmusicus Ad Verhage vertelt over de ontwikkeling van de passie als onderdeel van de liturgie in de stille week.

Wie de term ‘passie’ hoort als muzikaal fenomeen, zal al gauw denken aan de Mattheus-passie of de Johannes-passie van Johann Sebastian Bach. En terecht; nergens ter wereld worden zoveel uitvoeringen gegeven van Bachs meesterwerken als in Nederland. Je hoeft maar een paar kilometer te rijden om ergens in maart of april een uitvoering ervan bij te kunnen wonen. 

Nu kwamen de passies in Bachs tijd niet zomaar uit de lucht vallen. De muzikale passie ontwikkelde zich in de eeuwen daarvoor, vooral vanuit de katholieke erediensten in de stille week. Daarvan zijn al voorbeelden bekend uit de 9e eeuw. Het lijdensevangelie werd dan gezongen door een ‘verteller’ terwijl de woorden van Christus door een andere zanger werden vertolkt. In de eeuwen daarna kwam er een koor bij dat de woorden van het volk of de hogepriesters vertolkte;  geleidelijk werd ook steeds vaker meerstemmigheid toegepast. Zo stond Bach op de schouders van zijn muzikale voorvaderen bij het componeren van zijn passies. Uiteraard speelde de Lutherse visie op muziek in de eredienst daarbij een belangrijke rol. 

In deze lezing zal Ad Verhage uitleggen hoe de passie zich ontwikkelde tot aan het hoogtepunt ervan bij Bach, maar ook in de eeuwen daarna. De twee bekende passies van Bach, die naar Johannes en die naar Mattheus komen aan bod. De lezing wordt voorzien van veel luistervoorbeelden, zodat de bezoeker een helder beeld krijgt van een bijzondere ontwikkeling in de kunst- en muziekgeschiedenis. 

Vooraf aan de lezing, op 12 maart zal in de serie Westerkerkmuziek de Johannes Passie van Bach worden uitgevoerd, niet in de meest gebruikelijke versie, maar zoals Bach dit werk zelf uitvoerde in 1725.​ De verschillen tussen deze versie en de meest bekende versie (uit 1739) worden toegelicht.

Donderdag 10 maart avond over Schuldhulpverlening

Schulden hoe voorkomen en afkomen??

Donderdag 10 maart 20:00 Kerkgebouw De Ark

Schulden kan werkelijk iedereen krijgen en ook iedereen kan er diep in terecht komen. We kijken naar nieuwe inzichten in hoe in de bijbel over schulden wordt geschreven Een tweetal gemeenteleden die actief zijn in de schuldhulpverlening vertellen over hun ervaringen over hoe schulden te voorkomen zijn en over het ontstaan en weer onder controle krijgen van schulden. Hulp daarbij is makkelijk gratis te krijgen bij ervaren vrijwilligers. Hoe vind je die?

Informatieve avond donderdagavond 17 februari over verslavingszorg en bezoekwerk

Over verslaving gesproken, 17 februari 20:00, Andrieskerk

Op deze avond vertellen ons gemeentelid Wil Vos en pastor Zwanine Siedenburg over hun ervaringen met verslaafde mensen en hun familie. Ze bespreken o.a. de verschillende soorten verslaving, wat de signalen zijn om verslaving te herkennen en ook hoe je over deze problematiek kunt praten zonder te oordelen of meteen te willen oplossen. Ook zullen zij suggesties doen over de manier waarop onze kerkelijke gemeent e iets kan betekenen voor verslaafde mensen en hun omgeving. Deze avond is niet alleen interessant voor bezoekmedewerkers, maar voor iedereen die de ogen niet wil sluiten voor wat verslaving met hun naaste kan doen. We komen in de Andrieskerk bij elkaar, zodat wat we bespreken ook vanuit huis te volgen is.

De avond begint om 20.00, maar u kunt vanaf 19.45 naar binnen. We vinden het fijn wanneer u zich van tevoren opgeeft. Dat kan telefonisch (06-51046268) of per mail (voswil@gmail.com). Tijdens de avond is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen; niet alleen voor de mensen die aanwezig zijn, maar ook voor de mensen thuis.

Livestream te volgen via: https://pwamerongen.nl/kerkdiensten-beluisteren/

Addiction word cloud on a white background.

Geanuleerd: Workshop Gregoriaans Zingen

Vanwege de coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen is deze activiteit helaas geannuleerd.

Taakgroep Andries door de week organiseert een workshop Gregoriaan zingen !

Via de Amici Gregoriani ( https://www.gregoriaans-platform.nl/amici-cantus-gregoriani) hebben we Wilco Brouwers bereid gevonden om deze workshop te leiden.  

Het gregoriaans, de liturgische zang die teruggaat tot de eerste eeuwen van het Christendom, wordt heden ten dage nog altijd beoefend. Natuurlijk weten we niet hoe deze muziek ruim duizend jaar geleden werd uitgevoerd, maar we hebben wel steeds meer inzicht in de oudste notatievormen van het gregoriaans. Deze zangworkshop gaat over de basics van het gregoriaans. Over het grensgebied tussen spreken en zingen. Over de wijze waarop de gregoriaanse melodie uitdrukking geeft aan de tekst. Over gregoriaans als spraakkunst voor zangers.

Wilko Brouwers is koordirigent en componist. Hij leidde vele jaren lang de gregoriaanse zang van de monniken in de Cisterciënzer abdij De Achelse Kluis en was 15 jaar lang gastdocent gregoriaans tijdens het jaarlijks Sacred Music Colloquium in de Verenigde Staten. Hij schreef een kleine methode om kinderen in aanraking te brengen met het gregoriaans, een methode die in de Verenigde Staten verscheen als Words with wings.

Corona:
Nu leven we natuurlijk in een complexe en onzekere corona periode. Volgens de richtlijnen van de PKN mogen koren wel repeteren, mits op 1,5 m afstand en deelnemers een QR code kunnen laten zien.
Daarom hebben we iom de kerkenraad besloten dat deze workshop toch door kan gaan, want de Andrieskerk is groot genoeg voor voldoende afstand. De avond duurt van 20.00u-22.00u Mochten teveel mensen het niet zien zitten bij elkaar te komen, geef dit dan vooral aan, dan schuiven we het vooruit naar ergens in de zomer.
Als u zich nog niet heeft opgegeven maar wel graag meedoet stuur dan even een mailtje naar hugorijken@hotmail.com

Vanzelfsprekend geldt dat u met klachten vooral thuis moet blijven en mocht er totale lockdown paatsvinden het wordt uitgesteld. Maandag 6 december om 20:00 uur in de Andrieskerk. Kosten 10 euro.

Met vriendelijke groet 
Namens Andries door de week

Hugo Rijken

Groen in December 30 november: creatief met groen. Geannuleerd!

Vanwege de coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen is deze activiteit helaas geannuleerd. Mogelijk wordt de activiteit verschoven naar de lente als voorjaarskrans.

Creatief met groen

Het is al bijna 2 jaar geleden dat wij olv Geralt Joren samen iets gemaakt hebben voor de kerstperiode. We hebben toen zelf onze eigen kerstboom gemaakt met kleine stukjes groen.
We zullen een mooi item te maken om ons huis gezellig te maken voor de kersttijd!
Welkom op dinsdagavond 30 nov. in de Ark. Aanvang 20 uur.  Kosten 10 euro pp.
Ivm maximum aantal opgeven bij Fransien Jepma via jepmeer@hotmail.com

Nieuwe gesprekskring: “Leren van de Joods-Christelijke dialoog”

Dit seizoen start een nieuwe gesprekskring getiteld “Leren van de Joods-Christelijke dialoog”.

Aan de hand van door de PKN verzamelde informatie, waaronder video’s en interviews, worden stellingen met elkaar besproken die allemaal betrekking hebben op de Joodse oorsprong van ons geloof. Daarbij gaat het ook over wat dat betekent voor onze relatie met Joden die vandaag leven.

De ontmoetingen zullen bij gemeenteleden thuis zijn met een frequentie van ongeveer eens in de 2 weken te starten in september. De groep zal maximaal uit 10 personen bestaan. Voor informatie en opgave: Ron Pijl 0617479198 of via de gemeentewebsite.