Filmavond “Albatross” 18 oktober

Filmavond voor jong en oud. 

“Albatross”

Datum: Dinsdag 18 oktober

Tijd:     19:30 uur

Plaats: De Ark

Op een afgelegen eiland in de noordelijke Stille Oceaan sterven albatroskuikens, hun lichamen gevuld met plastic. “Albatross” toont onverschrokken gruwel van deze tragedie, terwijl het ons uiteindelijk tot een diep gevoel en ervaring van schoonheid en liefde voor het leven op aarde brengt.

Film van Chris Jordan. Voor meer informatie: https://www.albatrossthefilm.com/ourstory

Bekijk trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gZn215kWaMM

Donderdag 29 september Samen dementievriendelijk

Op donderdag 29 september faciliteert Andries door de Week een training Samen Dementievriendelijk. Deze training is een initiatief van stichting Alzheimer Nederland en ministerie van VWS. De training wordt gegeven door twee professionele trainers. Van belang is dat belangstellende zich tijdig opgeven. GRAAG VOOR 1 SEPTEMBER. Dat kan op j.k.debaat@gmail.com. Er zijn een beperkt aantal plaatsen (maximaal 20 deelnemers) dus meldt u snel aan!

Om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, organiseert Samen Dementievriendelijk trainingen om GOED om te gaan met dementie.

In de training gaan we in op verschillende vormen van dementie, de signalen en geven we handvatten volgens de GOED methode.

De training is interactief, met alle ruimte voor vragen en gesprek.

U kunt vast een korte online training doen (van een kwartiertje). Ze zijn te vinden op Samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod.

 Datum: Donderdag 29 september 

 Tijd: 19:30 -22:00 uur

Locatie: De Ark

Hartelijke groet namens Jauke de Baat van de commissie Andries door de Week.

19 april: Hoe kan jij/ u bijdragen aan echte verbinding binnen gezin/werk/kerk?

Avond georganiseerd door de taakgroep Jeugd en gezin.

Dinsdagavond 19 april, 20:00 uur, De Ark, o.l.v. Hans Bakker

Heeft u/ Heb jij dat ook weleens? De communicatie met de ene persoon gaat prima, maar met die ander krijg je maar moeizaam contact? Het lijkt wel of je ‘de sleutel’ mist om in verbindend contact met de ander te komen. Grote kans, dat het te maken heeft met de communicatievoorkeur van diegene en jou. Een ieder van ons heeft een eigen opbouw van zijn persoonlijkheidshuis. Het wetenschappelijk onderbouwd PCM (Proces Communicatie Model), gaat uit van 6 types en wil jij/ u hier inzicht over geven. Elk van de types communiceert verschillend, leert verschillend, wordt op verschillende manieren gemotiveerd, vertoont verschillend gedrag in distress.  Hoe we iets zeggen beïnvloedt de mogelijkheid of mensen zullen horen wat we zeggen. Er is echter geen type beter of slechter. God heeft ons bewust op deze wijze geschapen. We zijn alleen verschillend.  Op dinsdag 19 april bent u/ ben jij meer dan welkom om (start 20.00 uur) deel te nemen aan een boeiende avond in de Ark. Hans Bakker (o.a. onderwijspedagoog, Lector talent en opbrengsten en Proces Communicatiemodel trainer) zal ons inzicht en tools meegeven om op onze plek in de wereld een ander nog beter te begrijpen. Samen kunnen we zo de wereld proberen nog mooier te maken en vorm te geven aan Zijn schepping. Pak gewoon wat vaker de lift! We zouden het zeer waarderen als we velen van jullie/ u op deze avond zouden mogen ontmoeten! Jij /u bent toch ook van de partij?

Warme groet,

Namens de taakgroep Jeugd & Gezin

Ingeborg van Reenen- van Staveren

Jezus’ lijden en het kruis in de kunstgeschiedenis. Spreker: Barry Heinrichs

van martelwerktuig naar symbool voor overwinning op de dood 

Spreker: Barry Heinrichs

Datum: donderdag 24 maart 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: De Ark

In de Goede Week overwegen gelovigen het lijden van Jezus Christus. Tijdens Pasen vieren ze de opstanding van Jezus uit de dood op de derde dag na zijn kruisiging en sterven op Goede Vrijdag. Het Paasfeest, feest van de verrijzenis en van het leven, is voor christenen de belangrijkste feestdag van het Kerkelijk Jaar. 

Al eeuwenlang wordt het lijden van Jezus verbeeld in de beeldende kunst, in beelden en schilderijen  en in series afbeeldingen; de kruisweg. In deze lezing wordt stilgestaan bij de beeldtraditie van schilderingen van het kruis en het kruisbeeld. Meer specifiek komt de kunsthistorische geschiedenis van de beschildering van het kruis vanaf de oudheid tot in de vroegmoderne tijd aan bod.

Oorspronkelijk was de kruisiging een vernederende straf bedoeld voor gewone misdadigers. Het kruisbeeld of crucifix zal pas in de 6e eeuw verschijnen in de Christelijke kunst. Echter, vanaf het kruisvisioen van keizer Constantijn in 312 en de vondst van het kruishout door zijn moeder keizerin Helena kort daarna, werd de kruisdood van Christus visueel gememoreerd bijvoorbeeld in de vorm van een met edelstenen gesierd zogenaamd gemmen-kruis. 

Het heilig kruis zal in het christendom voortaan de overwinning van Jezus Christus over de dood symboliseren. Beeltradities ontwikkelden zich: Terwijl in de vroege middeleeuwen het kruis met voornamelijk een ‘levende’ of ‘triomferende’ Christus werd afgebeeld, diende zich in de 9e eeuw ook het type van de ‘lijdende, dode’ Christus aan. En deze evolutie eindigde niet in de 16e eeuw. Markant is wel een betekenisvolle verandering in de omgang met het thema kruis of kruisiging door kunstenaars uit de 20e eeuw. Te zien is een verschuiving richting herkenbaarheid van het lijdensthema voor iedereen, wereldwijd, religieus of niet, vanwege de algemene zeggingskracht.

Deze lezing wordt gegeven door Barry Heinrichs.

Over: Barry Heinrichs

Barry Heinrichs, kunsthistoricus, studeerde in 2000 af aan de Universiteit Utrecht aan de  faculteit Kunstgeschiedenis op nieuwe kunstmedia als digitale kunst en computerkunst, na zich jarenlang vooral met de 16de en 17de eeuwse Hollandse schilderkunst beziggehouden te hebben. Gedreven door nieuwsgierigheid naar wat kunstenaars beweegt, naar het onbekende en het afwijkende in de kunst, heeft hij zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een allround kunsthistoricus die lezingen en cursussen geeft, rondleidingen en reizen begeleidt, voor onder meer de Vrije Academie, de KLU, het NRC, die over alle onderwerpen binnen het vakgebied van de kunstgeschiedenis gaan – oud, modern en hedendaags en dan vooral de verbinding daartussen. 

Lezing ‘De weg van de muzikale passie’. Dinsdag 15 maart 20:00 uur De Ark

Kerkmusicus Ad Verhage vertelt over de ontwikkeling van de passie als onderdeel van de liturgie in de stille week.

Wie de term ‘passie’ hoort als muzikaal fenomeen, zal al gauw denken aan de Mattheus-passie of de Johannes-passie van Johann Sebastian Bach. En terecht; nergens ter wereld worden zoveel uitvoeringen gegeven van Bachs meesterwerken als in Nederland. Je hoeft maar een paar kilometer te rijden om ergens in maart of april een uitvoering ervan bij te kunnen wonen. 

Nu kwamen de passies in Bachs tijd niet zomaar uit de lucht vallen. De muzikale passie ontwikkelde zich in de eeuwen daarvoor, vooral vanuit de katholieke erediensten in de stille week. Daarvan zijn al voorbeelden bekend uit de 9e eeuw. Het lijdensevangelie werd dan gezongen door een ‘verteller’ terwijl de woorden van Christus door een andere zanger werden vertolkt. In de eeuwen daarna kwam er een koor bij dat de woorden van het volk of de hogepriesters vertolkte;  geleidelijk werd ook steeds vaker meerstemmigheid toegepast. Zo stond Bach op de schouders van zijn muzikale voorvaderen bij het componeren van zijn passies. Uiteraard speelde de Lutherse visie op muziek in de eredienst daarbij een belangrijke rol. 

In deze lezing zal Ad Verhage uitleggen hoe de passie zich ontwikkelde tot aan het hoogtepunt ervan bij Bach, maar ook in de eeuwen daarna. De twee bekende passies van Bach, die naar Johannes en die naar Mattheus komen aan bod. De lezing wordt voorzien van veel luistervoorbeelden, zodat de bezoeker een helder beeld krijgt van een bijzondere ontwikkeling in de kunst- en muziekgeschiedenis. 

Vooraf aan de lezing, op 12 maart zal in de serie Westerkerkmuziek de Johannes Passie van Bach worden uitgevoerd, niet in de meest gebruikelijke versie, maar zoals Bach dit werk zelf uitvoerde in 1725.​ De verschillen tussen deze versie en de meest bekende versie (uit 1739) worden toegelicht.

Donderdag 10 maart avond over Schuldhulpverlening

Schulden hoe voorkomen en afkomen??

Donderdag 10 maart 20:00 Kerkgebouw De Ark

Schulden kan werkelijk iedereen krijgen en ook iedereen kan er diep in terecht komen. We kijken naar nieuwe inzichten in hoe in de bijbel over schulden wordt geschreven Een tweetal gemeenteleden die actief zijn in de schuldhulpverlening vertellen over hun ervaringen over hoe schulden te voorkomen zijn en over het ontstaan en weer onder controle krijgen van schulden. Hulp daarbij is makkelijk gratis te krijgen bij ervaren vrijwilligers. Hoe vind je die?

Informatieve avond donderdagavond 17 februari over verslavingszorg en bezoekwerk

Over verslaving gesproken, 17 februari 20:00, Andrieskerk

Op deze avond vertellen ons gemeentelid Wil Vos en pastor Zwanine Siedenburg over hun ervaringen met verslaafde mensen en hun familie. Ze bespreken o.a. de verschillende soorten verslaving, wat de signalen zijn om verslaving te herkennen en ook hoe je over deze problematiek kunt praten zonder te oordelen of meteen te willen oplossen. Ook zullen zij suggesties doen over de manier waarop onze kerkelijke gemeent e iets kan betekenen voor verslaafde mensen en hun omgeving. Deze avond is niet alleen interessant voor bezoekmedewerkers, maar voor iedereen die de ogen niet wil sluiten voor wat verslaving met hun naaste kan doen. We komen in de Andrieskerk bij elkaar, zodat wat we bespreken ook vanuit huis te volgen is.

De avond begint om 20.00, maar u kunt vanaf 19.45 naar binnen. We vinden het fijn wanneer u zich van tevoren opgeeft. Dat kan telefonisch (06-51046268) of per mail (voswil@gmail.com). Tijdens de avond is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen; niet alleen voor de mensen die aanwezig zijn, maar ook voor de mensen thuis.

Livestream te volgen via: https://pwamerongen.nl/kerkdiensten-beluisteren/

Addiction word cloud on a white background.

Geanuleerd: Workshop Gregoriaans Zingen

Vanwege de coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen is deze activiteit helaas geannuleerd.

Taakgroep Andries door de week organiseert een workshop Gregoriaan zingen !

Via de Amici Gregoriani ( https://www.gregoriaans-platform.nl/amici-cantus-gregoriani) hebben we Wilco Brouwers bereid gevonden om deze workshop te leiden.  

Het gregoriaans, de liturgische zang die teruggaat tot de eerste eeuwen van het Christendom, wordt heden ten dage nog altijd beoefend. Natuurlijk weten we niet hoe deze muziek ruim duizend jaar geleden werd uitgevoerd, maar we hebben wel steeds meer inzicht in de oudste notatievormen van het gregoriaans. Deze zangworkshop gaat over de basics van het gregoriaans. Over het grensgebied tussen spreken en zingen. Over de wijze waarop de gregoriaanse melodie uitdrukking geeft aan de tekst. Over gregoriaans als spraakkunst voor zangers.

Wilko Brouwers is koordirigent en componist. Hij leidde vele jaren lang de gregoriaanse zang van de monniken in de Cisterciënzer abdij De Achelse Kluis en was 15 jaar lang gastdocent gregoriaans tijdens het jaarlijks Sacred Music Colloquium in de Verenigde Staten. Hij schreef een kleine methode om kinderen in aanraking te brengen met het gregoriaans, een methode die in de Verenigde Staten verscheen als Words with wings.

Corona:
Nu leven we natuurlijk in een complexe en onzekere corona periode. Volgens de richtlijnen van de PKN mogen koren wel repeteren, mits op 1,5 m afstand en deelnemers een QR code kunnen laten zien.
Daarom hebben we iom de kerkenraad besloten dat deze workshop toch door kan gaan, want de Andrieskerk is groot genoeg voor voldoende afstand. De avond duurt van 20.00u-22.00u Mochten teveel mensen het niet zien zitten bij elkaar te komen, geef dit dan vooral aan, dan schuiven we het vooruit naar ergens in de zomer.
Als u zich nog niet heeft opgegeven maar wel graag meedoet stuur dan even een mailtje naar hugorijken@hotmail.com

Vanzelfsprekend geldt dat u met klachten vooral thuis moet blijven en mocht er totale lockdown paatsvinden het wordt uitgesteld. Maandag 6 december om 20:00 uur in de Andrieskerk. Kosten 10 euro.

Met vriendelijke groet 
Namens Andries door de week

Hugo Rijken