Pubquiz 20 januari, 20:00 uur Andrieskerk

Op vrijdagavond 20 januari 2023 wordt in de Andries weer een pubquiz georganiseerd. Om het nieuwe kalenderjaar goed te starten doen we dit onder het genot van een (nieuwjaars)borrel. Er heeft zich al een aantal teams opgegeven!

‘Spelregels’

Een team bestaat uit maximaal 5 personen.

Kosten bedragen 3 euro per persoon.

Alle leeftijden zijn welkom.

Voor alle Amerongers en ver daarbuiten

Vragen over geschiedenis  aardrijkskunde, politiek, muziek, Amerongen  Andrieskerk, sport, literatuur, social media, koken, natuur enz. enz.

Opgeven graag z.s.m. met teamnaam, contactpersoon, e-mailadres bij Rene Cornelisse: lourens.cornelisse@planet.nl of via de kerkapp.

Als individu opgeven kan ook, dan word je toegevoegd aan een team met minder dan 5 personen.

Mis deze geweldige avond niet, we rekenen op een volle Andries!

Kerstlezing “De geboorte van het Christuskind als thema in de beeldende kunst van vroeger tot nu” 

Lezing op donderdag 8 december 2022 in de Ark

De lezing wordt verzorgd door de kunsthistoricus Barry Heinrichs die begin dit jaar, in de week voor Pasen, een lezing gaf over Jezus’ lijden en het kruis in de kunstgeschiedenis: van martelwerktuig naar symbool voor overwinning op de dood. 

Afbeelding: Abraham Bloemaert, De aanbidding van de drie koningen, 1624

Eeuwenlang was het in opdracht schilderen van de geboorte van Christus of de Heilige familie met Jozef, Maria en het Christuskind één van de meest eervolle opdrachten die je als kunstenaar ten deel kon vallen. In de Stad Utrecht zien we prachtige en beroemde historische voorbeelden daarvan: Abraham Bloemaert (1564 – 1651) schilderde in 1624 zijn weergaloze Aanbidding der Wijzen, nu te zien in de collectie van het Centraal Museum. In het Catharijneconvent kunnen we de geboorte van Christus bewonderen als onderdeel in het Midden-Rijns altaarstuk uit ca. 1410. En dat zijn maar twee voorbeelden van kunstwerken met dit belangrijke kunsthistorische thema van de geboorte van Christus in de hoofdrol.   

Maar waar is de Heilige familie als thema in de hedendaagse kunst gebleven? In opdracht van de kerk wordt er momenteel weinig tot niets geschilderd in Nederland, maar zijn er dan kunstenaars in hun vrije werk bezig met deze universele en intieme familiethematiek?

Afbeelding: Gerard van Honthorst, De geboorte bij nacht, 1620           

Ja, ze zijn er wel, maar je moet er naar speuren en je moet het kunnen herkennen. Hun werk zal lang niet bij een groot publiek bekend zijn en voor velen ook niet meteen als Heilige familie te duiden zijn Dat komt omdat kunstenaars veelal voor een hedendaagse, moderne setting van Christus’ geboorte hebben gekozen. Het kind heeft dan zijn aureooltje in moeten leveren en gaat in spijkerbroek gehuld door het leven. Jozef in tuinbroek plukt kersen en Maria kan gekleed gaan in een praktische keukenschort, druk als ze is met het water geven van haar plantjes met een zinken gietertje. 

Christus en zijn familie zijn eeuwenlang in alle heiligheid verbeeld op schilderij, op papier, in hout of in steen, maar tegenwoordig lijkt het er meer op dat je deze familie vooral in al haar alledaagsheid en huislijkheid vlak bij huis tegenkomt!    

Giovanni Dalessi, Mother With Child, 2009

Excursie naar de voedselbank zaterdag 12 november

Op vrijdag 11 november wordt het feest van St. Maarten gevierd . In het licht van dit feest van het delen organiseert de commissie ‘Andries door de week’ op zaterdagmorgen 12 november een excursie naar de Voedselbank in Doorn. 

We vertrekken om 9:30 uur vanaf de Hof en worden om 10.00 uur hartelijk ontvangen in Doorn.

Door de grote financiële problemen waarin veel mensen tegenwoordig verkeren, is aandacht voor en financiële ondersteuning van de Voedselbank meer dan ooit noodzakelijk. 

Op zondagmorgen is één van de collectebestemmingen voor de Voedeselbank.

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar René Cornelisse, lourens.cornelisse@planet.nl of even te bellen 0648229585.

We hopen op een grote opkomst!

Filmavond “Albatross” 18 oktober

Filmavond voor jong en oud. 

“Albatross”

Datum: Dinsdag 18 oktober

Tijd:     19:30 uur

Plaats: De Ark

Op een afgelegen eiland in de noordelijke Stille Oceaan sterven albatroskuikens, hun lichamen gevuld met plastic. “Albatross” toont onverschrokken gruwel van deze tragedie, terwijl het ons uiteindelijk tot een diep gevoel en ervaring van schoonheid en liefde voor het leven op aarde brengt.

Film van Chris Jordan. Voor meer informatie: https://www.albatrossthefilm.com/ourstory

Bekijk trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gZn215kWaMM

Donderdag 29 september Samen dementievriendelijk

Op donderdag 29 september faciliteert Andries door de Week een training Samen Dementievriendelijk. Deze training is een initiatief van stichting Alzheimer Nederland en ministerie van VWS. De training wordt gegeven door twee professionele trainers. Van belang is dat belangstellende zich tijdig opgeven. GRAAG VOOR 1 SEPTEMBER. Dat kan op j.k.debaat@gmail.com. Er zijn een beperkt aantal plaatsen (maximaal 20 deelnemers) dus meldt u snel aan!

Om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, organiseert Samen Dementievriendelijk trainingen om GOED om te gaan met dementie.

In de training gaan we in op verschillende vormen van dementie, de signalen en geven we handvatten volgens de GOED methode.

De training is interactief, met alle ruimte voor vragen en gesprek.

U kunt vast een korte online training doen (van een kwartiertje). Ze zijn te vinden op Samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod.

 Datum: Donderdag 29 september 

 Tijd: 19:30 -22:00 uur

Locatie: De Ark

Hartelijke groet namens Jauke de Baat van de commissie Andries door de Week.

19 april: Hoe kan jij/ u bijdragen aan echte verbinding binnen gezin/werk/kerk?

Avond georganiseerd door de taakgroep Jeugd en gezin.

Dinsdagavond 19 april, 20:00 uur, De Ark, o.l.v. Hans Bakker

Heeft u/ Heb jij dat ook weleens? De communicatie met de ene persoon gaat prima, maar met die ander krijg je maar moeizaam contact? Het lijkt wel of je ‘de sleutel’ mist om in verbindend contact met de ander te komen. Grote kans, dat het te maken heeft met de communicatievoorkeur van diegene en jou. Een ieder van ons heeft een eigen opbouw van zijn persoonlijkheidshuis. Het wetenschappelijk onderbouwd PCM (Proces Communicatie Model), gaat uit van 6 types en wil jij/ u hier inzicht over geven. Elk van de types communiceert verschillend, leert verschillend, wordt op verschillende manieren gemotiveerd, vertoont verschillend gedrag in distress.  Hoe we iets zeggen beïnvloedt de mogelijkheid of mensen zullen horen wat we zeggen. Er is echter geen type beter of slechter. God heeft ons bewust op deze wijze geschapen. We zijn alleen verschillend.  Op dinsdag 19 april bent u/ ben jij meer dan welkom om (start 20.00 uur) deel te nemen aan een boeiende avond in de Ark. Hans Bakker (o.a. onderwijspedagoog, Lector talent en opbrengsten en Proces Communicatiemodel trainer) zal ons inzicht en tools meegeven om op onze plek in de wereld een ander nog beter te begrijpen. Samen kunnen we zo de wereld proberen nog mooier te maken en vorm te geven aan Zijn schepping. Pak gewoon wat vaker de lift! We zouden het zeer waarderen als we velen van jullie/ u op deze avond zouden mogen ontmoeten! Jij /u bent toch ook van de partij?

Warme groet,

Namens de taakgroep Jeugd & Gezin

Ingeborg van Reenen- van Staveren

Jezus’ lijden en het kruis in de kunstgeschiedenis. Spreker: Barry Heinrichs

van martelwerktuig naar symbool voor overwinning op de dood 

Spreker: Barry Heinrichs

Datum: donderdag 24 maart 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: De Ark

In de Goede Week overwegen gelovigen het lijden van Jezus Christus. Tijdens Pasen vieren ze de opstanding van Jezus uit de dood op de derde dag na zijn kruisiging en sterven op Goede Vrijdag. Het Paasfeest, feest van de verrijzenis en van het leven, is voor christenen de belangrijkste feestdag van het Kerkelijk Jaar. 

Al eeuwenlang wordt het lijden van Jezus verbeeld in de beeldende kunst, in beelden en schilderijen  en in series afbeeldingen; de kruisweg. In deze lezing wordt stilgestaan bij de beeldtraditie van schilderingen van het kruis en het kruisbeeld. Meer specifiek komt de kunsthistorische geschiedenis van de beschildering van het kruis vanaf de oudheid tot in de vroegmoderne tijd aan bod.

Oorspronkelijk was de kruisiging een vernederende straf bedoeld voor gewone misdadigers. Het kruisbeeld of crucifix zal pas in de 6e eeuw verschijnen in de Christelijke kunst. Echter, vanaf het kruisvisioen van keizer Constantijn in 312 en de vondst van het kruishout door zijn moeder keizerin Helena kort daarna, werd de kruisdood van Christus visueel gememoreerd bijvoorbeeld in de vorm van een met edelstenen gesierd zogenaamd gemmen-kruis. 

Het heilig kruis zal in het christendom voortaan de overwinning van Jezus Christus over de dood symboliseren. Beeltradities ontwikkelden zich: Terwijl in de vroege middeleeuwen het kruis met voornamelijk een ‘levende’ of ‘triomferende’ Christus werd afgebeeld, diende zich in de 9e eeuw ook het type van de ‘lijdende, dode’ Christus aan. En deze evolutie eindigde niet in de 16e eeuw. Markant is wel een betekenisvolle verandering in de omgang met het thema kruis of kruisiging door kunstenaars uit de 20e eeuw. Te zien is een verschuiving richting herkenbaarheid van het lijdensthema voor iedereen, wereldwijd, religieus of niet, vanwege de algemene zeggingskracht.

Deze lezing wordt gegeven door Barry Heinrichs.

Over: Barry Heinrichs

Barry Heinrichs, kunsthistoricus, studeerde in 2000 af aan de Universiteit Utrecht aan de  faculteit Kunstgeschiedenis op nieuwe kunstmedia als digitale kunst en computerkunst, na zich jarenlang vooral met de 16de en 17de eeuwse Hollandse schilderkunst beziggehouden te hebben. Gedreven door nieuwsgierigheid naar wat kunstenaars beweegt, naar het onbekende en het afwijkende in de kunst, heeft hij zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een allround kunsthistoricus die lezingen en cursussen geeft, rondleidingen en reizen begeleidt, voor onder meer de Vrije Academie, de KLU, het NRC, die over alle onderwerpen binnen het vakgebied van de kunstgeschiedenis gaan – oud, modern en hedendaags en dan vooral de verbinding daartussen. 

Lezing ‘De weg van de muzikale passie’. Dinsdag 15 maart 20:00 uur De Ark

Kerkmusicus Ad Verhage vertelt over de ontwikkeling van de passie als onderdeel van de liturgie in de stille week.

Wie de term ‘passie’ hoort als muzikaal fenomeen, zal al gauw denken aan de Mattheus-passie of de Johannes-passie van Johann Sebastian Bach. En terecht; nergens ter wereld worden zoveel uitvoeringen gegeven van Bachs meesterwerken als in Nederland. Je hoeft maar een paar kilometer te rijden om ergens in maart of april een uitvoering ervan bij te kunnen wonen. 

Nu kwamen de passies in Bachs tijd niet zomaar uit de lucht vallen. De muzikale passie ontwikkelde zich in de eeuwen daarvoor, vooral vanuit de katholieke erediensten in de stille week. Daarvan zijn al voorbeelden bekend uit de 9e eeuw. Het lijdensevangelie werd dan gezongen door een ‘verteller’ terwijl de woorden van Christus door een andere zanger werden vertolkt. In de eeuwen daarna kwam er een koor bij dat de woorden van het volk of de hogepriesters vertolkte;  geleidelijk werd ook steeds vaker meerstemmigheid toegepast. Zo stond Bach op de schouders van zijn muzikale voorvaderen bij het componeren van zijn passies. Uiteraard speelde de Lutherse visie op muziek in de eredienst daarbij een belangrijke rol. 

In deze lezing zal Ad Verhage uitleggen hoe de passie zich ontwikkelde tot aan het hoogtepunt ervan bij Bach, maar ook in de eeuwen daarna. De twee bekende passies van Bach, die naar Johannes en die naar Mattheus komen aan bod. De lezing wordt voorzien van veel luistervoorbeelden, zodat de bezoeker een helder beeld krijgt van een bijzondere ontwikkeling in de kunst- en muziekgeschiedenis. 

Vooraf aan de lezing, op 12 maart zal in de serie Westerkerkmuziek de Johannes Passie van Bach worden uitgevoerd, niet in de meest gebruikelijke versie, maar zoals Bach dit werk zelf uitvoerde in 1725.​ De verschillen tussen deze versie en de meest bekende versie (uit 1739) worden toegelicht.