Fotowedstrijd Hart voor de schepping

Fotowedstrijd ‘Hart voor de schepping’

Iedereen kan meedoen aan de fotowedstrijd rondom het thema ‘Hart voor de schepping’.

Het idee is als volgt: Maak een foto van wat je treft in de schepping. Iets in de tuin, iets in de omgeving, iets van de vakantie… mogelijkheden te over. Schrijf er in een maximaal 20 woorden bij, waarom juist dit je trof. Foto + tekst komen naast elkaar op een dia te staan, vandaar dat de tekst kort moet zijn.

Bij deze fotowedstrijd gaat het dus niet om de mooiste foto, maar om het opmerken en vastleggen van iets in de schepping.

Twee mensen met een opmerkzaam oog voor al wat leeft, vormen de jury. Maar ook gemeenteleden kunnen een stem uitbrengen. Op de startzondag wordt bekendgemaakt wie er gekozen is door de jury en wie de meeste stemmen kreeg van gemeenteleden.

Sluitingsdatum: 1 september.

Foto + 20 woordentekst kan per mail naar ger.dien@hotmail.com

We kijken uit naar de inzendingen!

Werkgroep Hart voor de schepping

Dabar op de camping met foto’s (Update)


Afgelopen zaterdag is het 2e team van 6 jongelui gearriveerd op camping De Hoge Linde in Overberg om activiteiten te organiseren voor campinggasten van verschillende leeftijden. Zij werken vanuit een
christelijke levensovertuiging, hetgeen zichtbaar wordt bij de activiteiten.
Zij willen in woord en daad (= de letterlijke betekenis van het Hebreeuwse woord Dabar) dienstbaar zijn aan de camping en haar gasten.
De dagelijkse vaste programmaonderdelen zijn de kinderclub (4-9 jaar: luisteren naar een bijbelverhaal, knutselen, spelen), de tienerclub(10+: thema’s deze week zijn o.a. bidden, bijbellezen, Jezus, startfeest)
een middagactiviteit (alle leeftijden: deze week levend ganzenbord, knutselen, waterfeest), de poppenkast en de avondsluiting.
Elke zondagochtend om 10.30 uur is er een openlucht kerkdienst met live muziek op het sportveld.
Hiervoor bent u/ben jij ook van harte welkom.
Een hartelijke groet van de Dabarcommissie.

10.00 uur !!!!
Openluchtdienst
Kinderclub

Tienerclub