Taize viering 16.00 uur

Beste mensen,

De Taizé viering van dinsdag 14 december is vervroegd naar 16.00 uur. Dit in verband met de nieuwe coronamaatregelen.

Er zijn mensen die zich hebben opgegeven voor de viering, zij krijgen via de scriba bericht van deze wijziging van dit tijdstip. Uiteraard kunt u zich nog opgeven deze viering bij te wonen.

Deze viering is ook via Kerkdienst Gemist te volgen en nogmaals ‘s avonds op het oorspronkelijke tijdstip.

Namens de commissie missionair en kerkenraad,

Alice van Barneveld

Koffiedrinken in adventstijd gaat niet door.

Beste mensen,

Gezien de huidige situatie rondom de corona heeft de commissie missionair besloten dat het koffiedrinken niet op een verantwoorde manier kan plaatsvinden in de koorkamer.

Heel jammer, maar we hopen en bidden voor betere tijden, dat we elkaar zo snel als het wel mogelijk is kunnen ontmoeten op de maandagen bij een kopje koffie.

Namens de werkgroep missionair

Alice van Barneveld.

ADVENT thema: “Geef licht”

Met te veel mensen op één plek, in een onveilig kamp waar je soms wel drie jaar moet blijven. Zo leven zo’n 50.000 kinderen momenteel in Griekse vluchtelingenkampen.

Met de kerstcampagne ‘Geef licht’ vraagt Kerk in Actie in de Advent periode aandacht voor de hachelijke situatie van deze kinderen. De commissie missionair wil graag samen met u aansluiten bij deze actie. En ons best doen dit thema, tijdens onze helaas beperkte activiteiten, zoveel als mogelijk in het Licht te zetten.

*De maandag ochtenden 29 november, 6 december, 13 december en 20 december gaan we koffiedrinken in de Andrieskerk van 10.00 uur tot 11.00 uur.

*Zaterdag 27 november en 11 december is de kerk open van 15.00 uur tot 16.30 uur en vrij toegankelijk.

*Dinsdag 14 december is er om 20.00 uur een Taizé viering in de Andrieskerk. Hierin zal Mendie Hofma voor gaan. Wij nodigen u natuurlijk van harte hiervoor uit. Geeft u zich wel even van tevoren op via de website of via de scriba. De viering is ook via kerkdienst gemist te volgen.

Bij al deze activiteiten houden anderhalve meter afstand en dragen natuurlijk een mondkapje.

* Tijdens de adventsperiode zal iedere dag een verhaal van een vluchteling kind op de app geplaatst worden.

Deze verhalen staan ook in het blad “Geef Licht” dat in deze tijd voor u klaarligt in de Andrieskerk.

Zodat wij als Gemeente, zowel in broodnodige als Geestelijke Zin het Licht kunnen ‘Door’geven aan de kinderen en hun ouders in de vluchtelingen kampen.

“Wij hebben immers allemaal recht op een menswaardig bestaan.”

Nieuwe corona maatregelen

Beste mensen,

Met ingang van zondag as gaan we opnieuw de 1.5 meter hanteren tijdens de vieringen. Dit houdt in dat u zich opnieuw moet opgeven voor de vieringen om dat er dan een maximum van 85 bezoekers geldt. De website wordt hiervoor in orde gemaakt. Mocht dit niet lukken, belt u dan even de scriba.

Bij verplaatsingen vragen wij u een mondkapje te dragen en uw handen te reinigen bij binnenkomst.

Als u klachten heeft, dan blijft u thuis en volgt u de viering via kerkdienst gemist.

Namens de kerkenraad,

Alice van Barneveld, scriba 06-23319074

Corona regels.

Beste mensen,

Hierbij nogmaals de corona regels zoals we die samen toepassen in de kerk.

We willen beginnen met het aangeven dat de verantwoordelijkheid van kerkbezoek bij ons als gemeenteleden zelf ligt. We houden rekening met ons zelf en de mensen om ons heen. Dit houdt o.a. in dat als er klachten zijn u of jij de dienst een keer thuis online gaat bekijken.

*De 1.5 meter wordt losgelaten, maar we respecteren de keuze van bezoekers die die afstand willen bewaren, daarom is het koor de plek waar we 1.5 meter handhaven, zij kunnen daar plaats nemen. Zij kunnen ook via het achterdeurtje binnen komen.

Elders in de kerk houden we gepaste afstand tot elkaar. Dit betekent een stoel vrijlaten tussen twee bubbels(huishoudens).

*Omdat ventilatie op dit moment niet mogelijk is in de Andrieskerk, zullen de deuren voor en achter, vooraf en na afloop de vieringen een tijd open staan. Houdt u hier rekening mee als het kouder gaat worden. De ventilatie van de Andrieskerk heeft de aandacht van de kerkrentmeesters.

*Als u als bezoeker het prettiger vindt om een mondkapje te dragen. Doe dit gerust dit is en wordt alom gerespecteerd.

*Bij binnenkomst van de kerk blijven we de handen reinigen met desinfecterende handgel.

*De toiletten zijn weer te gebruiken. Er liggen hygiënische doekjes om zelf e.e.a. na gebruik even te reinigen.

*Het koffiedrinken is weer gestart, het is de bedoeling dat we ons dan verspreiden over de kerk en gepaste afstand houden tot elkaar, niet meer achter de preekstoel op een kluitje staan en ook met het halen van de koffie afstand houden tot de voorganger.

* Ook bij het verlaten van de kerk houden we gepaste afstand, onder de toren groeten we elkaar en schudden nog geen handen.

Zo hopen we verdere besmettingen tijdens de of na de vieringen te voorkomen.

Namens de kerkenraad, hartelijke groet.

Alice van Barneveld,

Scriba

scriba@pwamerongen.nl

06-23319074