Online Dienst – Kinderkerstnachtdienst

Wanneer:
24 december 2021 @ 16:00
2021-12-24T16:00:00+01:00
2021-12-24T16:15:00+01:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. M. Hofma

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:


Liturgie

We zingen vooraf: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden; komt, laten wij aanbidden;
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Welkom door ouderling

Kaarsen aansteken + gedichtje

Lied: Er is een kindeke

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal

 

Bemoediging, groet en gebed

Lied: Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van also hoge, van also veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Bijbellezing uit Bijbel in Gewone Taal (Lukas 2:1-7)

Lied: Stille Nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Bijbellezing uit Bijbel in Gewone Taal (Lukas 2:8-20)

Lied: De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij ‘d engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
‘t Liep tegen het nieuwe jaar.

Kerstverhaal

Lied: kerstmis is meer

Dankgebed en voorbeden

Zegen


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat
vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier
opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke
verzorging uitgedeeld.
Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in  Griekenland! Helpt u mee ?

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie 24 december, tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38. U kunt ook de donatiebutton gebruiken.

Kerk

Werk van de kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98. U kunt ook de donatiebutton gebruiken.