Dienst – Kerstfeest Online

Wanneer:
25 december 2021 @ 10:00
2021-12-25T10:00:00+01:00
2021-12-25T10:15:00+01:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. E.J. de Ruiter

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:


Liturgie

INTREDE
Orgelmuziek
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars(en) door Sam
Aanvangslied: Lied 503: 1, 2, 4
Bemoediging en groet
Ter inleiding…
We luisteren naar: ‘Soms breekt uw licht’

Advents- en kerstproject: Het plakboek van Lucas
Zingen (projectlied kindernevendienst): ‘Wij bidden om verhalen’
Uitleg bij de liturgische schikking
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om de opening van het Woord
Lezing uit de Profeten: Jesaja 52:7-10 [NBV2004] Zingen: Lied 496: 1, 3
Lezing uit het Evangelie: Johannes 1:1-18 [NBV2004] Zingen: Lied 477: 1, 3, 5
Preek
We luisteren naar: ‘Hark the heralds’ / ‘Hoor, de engelen zingen de eer’

Dank- en voorbeden
Collectemededeling (1. Kinderen in de knel 2. Werk van de kerk)
Slotlied: Lied 478: 1, 4
Wegzending en zegen (‘amen, amen, amen’)
Collecte in beeld (1. Kinderen in de knel 2. Werk van de kerk)
We luisteren naar: ‘Ere zij God’

Orgelspel


Belangrijke links


Collectes

Diaconie | Kinderen in de knel

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat
vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier
opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke
verzorging uitgedeeld.
Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in  Griekenland! Helpt u mee ?

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie 24 december, tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38. U kunt ook de donatiebutton gebruiken.

Kerk | Werk van de kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98. U kunt ook de donatiebutton gebruiken.