Dienst

Wanneer:
6 juni 2021 @ 10:00
2021-06-06T10:00:00+02:00
2021-06-06T10:15:00+02:00
Waar:
Andrieskerk

De dienst is  online te volgen.

Voorganger : Ds. Bert de Ruiter
Ouderling: Pieter Oostlander
Diaken : Janny Ravenhorst
Lector: Anne-Sophie van Reenen
Muziek en zang : CYA – band
Geluid : Pieter van Vliet
Koster : Anton Nieuwschepen
Beamer: Jauke de Baat en Florian van Mourik


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Dhr. Bas de Winter, Elim kamer 465


Liturgie

Muziek
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: ‘Breng ons samen’ (Sela)

Bemoediging en groet
Zingen: Lied 84a: 1, 4, 5 ‘Wat hou ik van uw huis’

Gebed, besloten met:
Zingen: Lied 333 ‘Kom, Geest van God’ (3x)
Schriftlezing: Handelingen 3:1-10 NBV
Zingen: Lied 321’: 1, 3, 6, 7 ‘Niet als een storm, als een vloed’
Filmpje: ‘Ik sta op’
Preek
Zingen: Lied 939 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’
Dank- en voorbeden
Collecte aangekondigd en in beeld
Zingen: ‘Come Holy Spirit’ (Martin Smith)

Wegzending en zegen
(‘amen, amen, amen’)
Collecte in beeld


 

Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie 5 juni, tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk 5 juni, tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

Dhr. E. Rijksen (afd. Vossenbos) Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn
Mevr. C.J. Koole-van Duijn (afd. Frisia, kamer M 16), De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal
Dhr. W. Koole (afd. Eem & Grift, k. L 13)
Dhr. H. Kallenbach, De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal
Dhr. A. Kroeze, Diakonessenhuis, Postbus 1002, 3700 BA Zeist