Online viering

Wanneer:
26 december 2021 @ 10:00
2021-12-26T10:00:00+01:00
2021-12-26T10:15:00+01:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. J. Stelwagen

Voorganger : Ds. Jan Stelwagen
Ouderling: Pieter Oostlander
Diaken : Janny Ravenhorst
Lector : Anton Nieuwschepen
Muziek : René van de Kieft
Koster : Gerald Joren
Beamer: Luc de Ruiter en Arthur Barneveld
Kindernevendienst : Online

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mw. D. M. Onink, Pr.Irenelaan 25


Liturgie

Welkom en mededelingen.
Aanvangslied: Lied 474:1, 2, 3 en 4
Bemoediging en groet
We luisteren naar psalm 119 (de psalm van de zondag): “Met al mijn kracht”

Gebed
We luisteren naar Eer zij God in onze dagen (Nederland Zingt)

Kindermoment
Kinderlied
Schriftlezing:
Galaten 3: 23 t/m 4: 7 en
Johannes 1: 14 t/m 18.
Zingen: Lied 488
Verkondiging:
Kerst en Pasen op één dag.
Zingen: Lied 475:1 en 3
Dankgebed – Voorbeden – Stil
gebed – Onze Vader.
Zingen: Lied 886
Zending en zegen


Belangrijke links


Collectes

Diaconie | Plaatselijk werk

De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Het maakt niet uit of de personen die hulp nodig hebben niet-kerkelijk zijn. Soms is een uitkering van de overheid onvoldoende. Of iemand verliest de regie over zijn of haar bestaan bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp zorgen. Ook kan de diaconie helpen bij sociaal isolement. Bijvoorbeeld als iemand alleenstaand is en zich zorgen maakt over zijn of haar eigen veiligheid, of zelf geen boodschappen meer kan doen. De diakenen kunnen dan buurtbewoners vragen een oogje in het zeil te houden en af en toe langs te gaan.

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie [datum], tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk | Werk van de Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

de Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal
Mevr. C.J. Koole-van Duijn (afd. Frisia, kamer M 16)
Dhr. W. Koole (afd. Eem & Grift, k. L 13)
Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn
Dhr. E. Rijksen (afd. Vossenbos k. 22)
Charim revalidatie, ’t Holle Goed 2, kamer 23, 3901 HB Veenendaal.
Marlies Blom- van den Ham
Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen
Dhr. B. Haze (Woning 10, kamer 15)
Mevr. I. Haze-Meijboom (Woning 4, kamer 18)

Jan Stroobach verblijft in:Hospice De Wingerd