Dienst – 4e van Pasen – CYA

Wanneer:
25 april 2021 @ 10:00
2021-04-25T10:00:00+02:00
2021-04-25T10:15:00+02:00
Waar:
Andrieskerk

 

 

We lezen in Samuel dat niet de 7 stoere mannen worden verkozen, maar de jongste van het stel.
Hij zal de herder van Israël worden.

In Johannes zegt Jezus van zichzelf:
“Ik ben de goede herder…
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.
Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen.
Ook die moet Ik hoeden.”

In de schikking hebben we de zonen van Isai verbeeld: 7 + 1
“Uit de stronk van Isai schiet een telg op”
Aan de zijkant staan de niet-Israëlieten, die ook tot de kudde behoren van onze Heer en herder.

Ds. E.J. de Ruiter

CYA- Dienst

Ouderling: Pieter Oostlander
Diaken: Jeannet Drost
Lector: Emily Rose van Opzeeland
Muziek: CYA – band
Geluid: Jauke de Baat
Koster: Gerald Joren
Beamer: Erik Visser en Wim Klein

De dienst is uitsluitend online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mevr. Palma, tijdelijk opgenomen in revalidatiecentrum Baken/Opella te Bennekom


Liturgie

Intro-filmpje(s)
Welkom en afkondigingen
Beginlied: Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog (Opwekking 349)
Bemoediging en groet
Gebed
Lied: Vul dit huis met Uw glorie (Opwekking 815)
Koningsdag-quiz, houd je mobiel of laptop bij de hand en doe live mee!
Kinderlied: Wereldnieuws (Kids Opwekking 226)
Filmpje voor de kinderen
Schriftlezingen
1 Samuël 16:1-13
Johannes 10:11-16
Lied: Psalm 72 (Psalm Project)
Verkondiging
Lied: Zegekroon (Opwekking 764)
Bericht van overlijden
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Hoe groot zijt Gij (Opwekking 407)
Zegen
Collecte in beeld


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Via de Kerk-App of zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie 25 april, tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Via Kerk-App of zelf overschrijven: Ovv Kerk 25 april, tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98