Dienst – 4e Advent

Wanneer:
19 december 2021 @ 10:00
2021-12-19T10:00:00+01:00
2021-12-19T10:15:00+01:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. De Ruiter

Voorganger : Ds. Bert de Ruiter
Ouderling: Sonja Rinsma
Diaken : Martien Nieuwhof
Lector : Nellie de Hartog
Muziek : Jan Willem Mauritz
Koster : Klaas Brouwer
Beamer: Kees Brink, Hugo Barneveld
Kindernevendienst :
Onderbouw : Ineke Bouman
Bovenbouw : Alice de Ruiter
Oppas: Eline Visser en Femke Cornelisse

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mw. A. J.v.d. Meer-Seijdell, Donkerstraat 27


Liturgie

INTREDE
Muziek
Welkom en mededelingen
Aansteken van de adventskaarsen door Mattew Owen en Meredith v Opzeeland
Aanvangslied: Psalm 19: 2(c), 3(a)
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 437: 1(c), 2(a), 3(c), 4(a), 5(c), 6(a)
Adventsproject:
Het Plakboek van Lucas
Projectlied kindernevendienst: ‘Wij bidden om verhalen’
Toelichting liturgische schikking
DE SCHRIFT GEOPEND
Gebed om de opening van het Woord
Gezongen ingang tot de lezing: Lied 464: 7(c), 8(a)
Schriftlezing: Lucas 1:57-80 [NBV2004] Zingen: ‘Een schoot van ontferming is onze God’
Preek
Zingen: Lied 439: 1(c), 2(a), 3(c), 4(a)
GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden – Onze Vader
Collectemededeling:
1. Mission Timoteo
2. Onderhoud gebouwen
Slotlied: Lied 482: 1(a), 3(a)
Wegzending en zegen (‘amen, amen, amen’)
Muziek
Collecte in beeld


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie [datum], tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

de Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal
Mevr. C.J. Koole-van Duijn (afd. Frisia, kamer M 16)
Dhr. W. Koole (afd. Eem & Grift, k. L 13)
Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn
Dhr. E. Rijksen (afd. Vossenbos k. 22)
Charim revalidatie, ’t Holle Goed 2, kamer 23, 3901 HB Veenendaal.
Marlies Blom- van den Ham
Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen
Dhr. B. Haze (Woning 10, kamer 15)
Mevr. I. Haze-Meijboom (Woning 4, kamer 18)
Jan Stroobach verblijft in:Hospice De Wingerd

Thuis gekomen:
Aalt Veldkamp gisteren weer thuis gekomen op Holleweg 9, 3958EAmerongen