Dienst – 3e Advent

Wanneer:
12 december 2021 @ 10:00
2021-12-12T10:00:00+01:00
2021-12-12T10:15:00+01:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. M. Hofma

Heilig Avondmaal

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Anton Nieuwschepen, Burg. Martenslaan 59


Liturgie

Begroeting en mededelingen door ouderling
van dienst
Intochtslied: Lied 442: 1
Groet, bemoediging en drempelgebed
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, en van Jezus Christus, Onze Heer
G: Amen
V: Onze hulp is in de Naam van de Ene,
G: die hemel en aarde heeft geschapen
V: Die trouw is, alle dagen
G: En die het werk van zijn handen nooit loslaat.
V: (drempelgebed)
Amen
Lied 442: 2
Aansteken van de adventskaarsen door Rosalie de Nooyer
Gesprek met de kinderen
Projectlied
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Toelichting op de liturgische schikking
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Tafelgebed.
Vredegroet
Brood en wijn delen
Dankgebed
Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25
Lied: psalm 85: 3, 4 (Ik lees couplet 3 voor en couplet 4 kijken we)
Schriftlezing: Luc 1: 39-56
Schriftlied: Lied 459: 1, 2, 3 ‘Ik breng een rechter aan het licht’
Verkondiging
Zingen: Lied 157a
Voorbeden
Collecte-aankondiging
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Slotlied: Lied 438: 1, 4 ‘God lof! Nu is gekomen’
Zegen
Collecte in beeld


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie [datum], tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

de Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal
Mevr. C.J. Koole-van Duijn (afd. Frisia, kamer M 16)
Dhr. W. Koole (afd. Eem & Grift, k. L 13)
Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn
Dhr. E. Rijksen (afd. Vossenbos k. 22)
Charim revalidatie, ’t Holle Goed 2, kamer 1, 3901 HB Veenendaal.
Marlies Blom- van den Ham
Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen
Dhr. B. Haze (Woning 10, kamer 15)
Mevr. I. Haze-Meijboom (Woning 4, kamer 18)
Jan Stroobach verblijft in:Hospice De Wingerd