Dienst – 2e van Pasen

Wanneer:
11 april 2021 @ 10:00
2021-04-11T10:00:00+02:00
2021-04-11T10:15:00+02:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. E. J. de Ruiter

Ouderling: Jaap Gijsbertsen
Diaken : Toos de Boer
Lector: Marjon Kruissink
Muziek : Ad Verhage
Zang : Alice, Ruth en Clemens de Ruiter
Koster : Klaas Brouwer
Beamer: Leo Heikens, Arthur Barneveld

De dienst is uitsluitend online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Dhr. A. Kroeze, Allemanswaard 79


Liturgie

Muziek
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 601: 1, 2 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Bemoediging en groet
Gebed
Zingen: Psalm 81: 1, 4, 8 Jubel God ter eer
Moment voor de kinderen
Zingen: Lied 982: 1, 2 In de bloembol is de krokus
Schriftlezing: Genesis 2:4b-17 NBV
We luisteren naar: ‘For the beauty of the earth’
Preek
Zingen: ‘Als mensen leren geven’ (m. Lied 910)
Presentatie over het werk op en vanuit dorpsakker ‘De Parel’
Gedachtenis overledene
Dank- en voorbeden
Zingen: Lied 978: 1, 3, 4 Aan U behoort, o Heer der heren
Zegen
Collecte in beeld (1. Ouderenzorg 2. Onderhoud gebouwen)


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie 11 april, tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk 11 april, tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

  • Careyn Nieuw Tamarinde (afd. revalidatie, k. 4), Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht: mevr. R. Blankestijn-Nellestijn
  • Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn:  Dhr. E. Rijksen (afd. Vossenbos)
  • Charim Revalidatie De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal: Mevr. J. van der Graaf-van den Berg
  • Diakonessenhuis, Postbus 1002, 3700 BA Zeist: Mevr. J. Prijs-Budding
  • Woonzorgcentrum Dennenhorst, afd. de Ritmeester, Eikenlaan 2 in Veenendaal: Bas de Winter
  • Thuisgekomen in de afgelopen week: Dhr. A. Kroeze