Dienst – 2e Advent

Wanneer:
5 december 2021 @ 10:00
2021-12-05T10:00:00+01:00
2021-12-05T10:15:00+01:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. E.J. de Ruiter

Voorganger : Ds. Bert de Ruiter
Ouderling: Alexandra Lourens
Diaken : Jeannet Drost
Lector : Luc de Ruiter
Muziek : Jan Willem Mauritz en de CYA- band
Koster : Hans Weijman
Beamer: Leo Heikens en Kees Brink

Kindernevendienst :
Onderbouw : Wiilemiek van Kranenburg
Bovenbouw : Ellen Versteeg

Oppas: Corrie Cornelisse en Anne-Ruth Pekkeriet

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: mw. E. Krol- Glimmerveen, Elim kamer 134


Liturgie

INTREDE
Muziek
Welkom en mededelingen
Aansteken twee adventskaarsen door Anna Mauritz
Aanvangslied: Psalm 80: 1, 2
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
CYA-Band speelt en zingt: Kom tot ons, Heer | Sela (Adventsgebed)

Adventsproject: Het Plakboek van Lucas
Projectlied kindernevendienst: ‘Wij bidden om verhalen’
Toelichting liturgische schikking
We luisteren en kijken naar: ‘Ave Maria’ | Caccini

DE SCHRIFT GEOPEND
Gebed om de opening van het Woord
Gezongen ingang tot de lezing: Lied 464: 3, 4
Schriftlezing: Lucas 1:26-38 [NBV2004] Zingen (allen): Er is een roos ontloken | Sela

Preek
CYA-Band speelt en zingt: Zo is het beloofd | Sela

GEBEDEN EN GAVEN
Gedachtenis overledene
Dank- en voorbeden – Onze Vader
Collecteaankondiging
1. Missionair 2. Onderhoud orgel
Slotlied: Lied 433
Wegzending en zegen
(‘amen, amen, amen’)
Collecte in beeld:
1. Missionair 2. Onderhoud orgel
Muziek


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie [datum], tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

de Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal
Mevr. C.J. Koole-van Duijn (afd. Frisia, kamer M 16)
Dhr. W. Koole (afd. Eem & Grift, k. L 13)
Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn
Dhr. E. Rijksen (afd. Vossenbos k. 22)
Charim revalidatie, ’t Holle Goed 2, kamer 1, 3901 HB Veenendaal.
Marlies Blom- van den Ham
Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen
Dhr. B. Haze (Woning 10, kamer 15)
Mevr. I. Haze-Meijboom (Woning 4, kamer 18)

Jan Stroobach verblijft sinds maandag 15 november in:Hospice De Wingerd