Dienst

Wanneer:
20 juni 2021 @ 10:00
2021-06-20T10:00:00+02:00
2021-06-20T10:15:00+02:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. R. de Ruiter

Voorganger : Ds. Bert de Ruiter
Ouderling: Jaap Gijsbertsen
Diaken : Janny Ravenhorst
Lector : Conny Roomer
Muziek : Ad Verhage
Zang : Alice, Ruth,  Clemens de Ruiter en Hans van Vliet
Koster : Ton de Jong
Beamer : Luc de Ruiter en Rob Hortensius
Geluid : Jauke de Baat
Oppasdienst : Marja Pak, Marit van Reenen (Kerkheem)

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Dhr. H. Kallenbach, Burg.Martenslaan 63. Het bezorgen is geregeld.


Liturgie

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (Lied 216)
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 25: 2, 3
Voor de kinderen: ‘Samen delen’
Zingen: ‘Kijk eens om je heen’ (HH 396:3)
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 4:32 – 5:11 NBV
Zingen: ‘Heer, wij zijn bijeengekomen’ (HH394)
Preek
Zingen: ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005: 1, 4, 5 Ned. tekst)
Dank- en voorbeden – Onze Vader
Aankondiging collecten:
Noodfonds vluchtelingenwerk, Onderhoud orgel
Slotlied (door allen): ‘Ga nu heen in vrede’ (HH 472)
Wegzending en zegen (door allen – ‘amen, amen, amen’)
Orgelspel


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie [datum], tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

Dhr. E. Rijksen | Zonnehuis (afd. Vossenbos k. 22), Bergweg 2, 3941 RB Doorn

Mevr. C.J. Koole-van Duijn | (afd. Frisia, kamer M 16) De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal

Dhr. W. Koole | (afd. Eem & Grift, k. L 13) De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal

Rachel Pekkeriet | (k B34) Medisch Spectrum Twente, Postbus 5000, 7500 AK Enschede

Thuisgekomen in de afgelopen week:
Dhr. H. Kallenbach
Dhr. van der Spek (De Spijlen 18, Elst) is weer thuis, na opname van een paar dagen in het UMC.