Dienst

Wanneer:
13 juni 2021 @ 10:00
2021-06-13T10:00:00+02:00
2021-06-13T10:15:00+02:00
Waar:
Andrieskerk

Ds. E.J. de Ruiter

Ouderling: Alexandra Lourens
Diaken : Toos de Boer
Lector: Clemens de Ruiter
Muziek : René van de Kieft
Zang : Cantorij
Koster : Klaas Brouwer
Beamer: Michel Bihimana en Hugo Barneveld

De dienst is  online te volgen.


Onze bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mw. Marga v.d. Weerd-Putman, Tabakslaan 7


Liturgie

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 111: 1, 2
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 111: 5
Over het kleine woordje ‘moed’
We luisteren naar: ‘Houd moed’
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 4:1-22 NBV
Zingen: Lied 314: 1, 2
Preek
Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 4, 5
Dank- en voorbeden
Aankondiging collecte (1. Kerkonline 2. Werk van de kerk)
Collecte in beeld
Slotlied: Lied 978: 1, 3, 4
Wegzending en zegen (‘amen, amen, amen’)


Belangrijke links


Collectes

Diaconie

Zelf overschrijven: Ovv Collecte Diaconie [datum], tnv Diaconie PG Amerongen, NL63 RABO 0158 7841 38

Kerk

Zelf overschrijven: Ovv Kerk [datum], tnv PG Amerongen, NL58 RABO 0302 1026 98


Omzien naar elkaar

Dhr. E. Rijksen Zonnehuis | Bergweg 2, 3941 RB Doorn  (afd. Vossenbos)
Mevr. C.J. Koole-van Duijn | de Meent, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal (afd. Frisia, kamer M 16)
Dhr. W. Koole | (afd. Eem & Grift, k. L 13)
Dhr. H. Kallenbach (K 27) | de Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal

Thuisgekomen de afgelopen week
Dhr. A. Kroeze
Mw. Marga van de Weerd. Na een heupoperatie kan zij nu gaan revalideren.

Geboortebericht
Leo en Carola Heikens kregen op 7 juni een zoon: Lucas.
Sinds hun verhuizing is hun adres: Nieuwe Kweek 6, 3962 HR Wijk bij Duurstede