Informatieve avond over verslaving

De lezing zal gaan over problemen die jong en oud kunnen tegenkomen!
Denk aan gebruik van het mobieltje maar ook aan verknochtheid aan geld en goed.
Vanuit Het Leger des Heils hebben we Nourdin Zale bereid gevonden deze avond voor ons in te leiden. Nourdin heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen met een verslaving. Hij zal ons hierover vertellen. Hierbij zal o.a. ter sprake komen wat nu eigenlijk een verslaving is en hoe we een verslaving kunnen onderkennen bij onszelf en bij de ander. Ook bespreken we de vraag op welke manier we iemand met een verslaving (of diens familie) kunnen bijstaan. En ook denken we na over de vraag of en hoe een verslaving te voorkomen is.

Dinsdag 28 maart 20.00 uur. Andrieskerk