Diensten en activiteiten veertigdagentijd

De werkgroep Missionair heeft een activiteitenflyer voor de veertigdagentijd ontworpen, die huis aan huis verspreid wordt in Amerongen. Zo dragen we uit, dat de deuren van onze Andrieskerk voor iedereen open staan.  In deze flyer vindt u een overzicht van alle diensten en andere activiteiten die op weg naar Pasen in en rond de Andrieskerk plaatsvinden.

Voor alle activiteiten, ook voor de kerkdiensten, geldt dat u van harte welkom bent. Er zijn geen toegangseisen en het kost niets. Want we delen graag met het dorp wat we deze dagen vieren en gedenken.

Alle kerkdiensten zijn los van elkaar te volgen.

Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van alle activiteiten en diensten.

wo. 22 februari – Kerkdienst: Aswoensdag, 19.30 uur
In deze dienst is het mogelijk om een askruisje te ontvangen op uw voorhoofd: teken van bezinning, en een mooie manier om de veertigdagentijd voor Pasen in te gaan. Die tijd wordt gekenmerkt door soberheid (veel mensen vasten) en zelfreflectie. Aansluitend aan deze kerkdienst is er een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop we de veertigdagentijd bewust kunnen beleven)

wo. 8 maart – Kerkdienst: Biddag voor gewas en arbeid, 19.30 uur
We staan dan in een avonddienst stil bij al het werk dat gedaan wordt en bidden om een zegen daarover, in het bijzonder over het werk dat de boeren doen.

Iedere zondag is er dienst in deze periode, 10.00 uur
We leven bewust naar Pasen toe en dat komt tot een hoogtepunt in de Stille Week. Die begint op zondag 2 april, wanneer we Palmpasen vieren; de kinderen houden dan een optocht met hun palmpaasstokken.

wo. 15 maart – Lezing Jan Offringa, 20.00 uur
‘Hoe mijn godsbeeld veranderde’ (over het boek van Martien Brinkman). Locatie: De Ark.

do. 23 maart – Kerkdienst: Taizéviering, 20.00 uur

di. 28 maart – Informatieve avond over verslaving, 20.00 uur.
Spreker: Nourdin Zale van het Leger des Heils. Locatie: Andrieskerk

Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april zijn er vespers, 19.30 uur.
Ingetogen diensten waarin we ons concentreren op deze betekenisvolle week.

Aansluitend is er één lange dienst, die zich uitstrekt van Witte Donderdag (6 april) via Goede Vrijdag naar de Paasochtend (9 april). Daarin volgen we de laatste dagen van Jezus.

  • 6 april Kerkdienst: Witte Donderdag, 19.30 uur
  • 7 april – Kerkdienst: Goede Vrijdag, 19.30 uur
  • 8 april – Kerkdienst: Paaswake, 21.30 uur
  • 9 april – Kerkdienst: Paasmorgen, 10.00 uur

Eerst de Witte Donderdag. Waarom heet die donderdag eigenlijk ‘wit’? Vroeger deden mensen in de lijdenstijd openbare boetedoening van hun schuld. Op witte donderdag vierden ze dat God hen vergaf. Dat werd gesymboliseerd door een wit kleed dat ze aandeden. Wit is de kleur van opstanding, van zuiverheid en vreugde. Op deze dag gedenken we dat Jezus het Pesachmaal met Zijn vrienden at. Dit is een Joodse maaltijd, waarbij de uittocht uit Egypte wordt herdacht (Exodus 12-15). Vaak lezen we daarom op die donderdag een deel van dat verhaal. Daarnaast lezen we hoe Jezus aan die maaltijd een nieuwe betekenislaag gaf door van het brood te zeggen dat het zijn lichaam was en van de wijn dat het zijn bloed was. Zijn vrienden snapten er op dat moment nog niet veel van. Pas later toen Hij dood was begrepen ze wat Jezus bedoelde. We noemen deze maaltijd nu: Het Laatste Avondmaal. Dat vieren we regelmatig op zondag, maar ook op Witte Donderdag.

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus. Tijdens deze dienst staat één van de evangeliën centraal – we lezen het hele verhaal: verraad en verloochening, veroordeling en kruisiging… Deze vrijdag is ‘goed’ gaan heten, omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal gegeven heeft. Het blijft verschrikkelijk dat Hij gestorven is op zo’n manier, maar we noemen het goed, omdat we daaruit begrijpen dat Gods liefde en trouw door alles heen gaan. Dit is een sobere dienst, waarin we horen en zingen van het lijden van Jezus, maar ook stilstaan bij het lijden in de wereld.

De dienst op Stille Zaterdag is er traditioneel één met veel schriftlezingen en rituelen. De dienst begint in een donkere kerk en in stilte; de stilte van het graf. Wij waken en wachten op de dag van de opstanding. Dán komt de nieuwe Paaskaars binnen: de dood is overwonnen, het hoeft niet donker te blijven: Jezus is opgestaan!
Vroeger werd in de Paasnacht gedoopt. Nu doen we dat in onze kerk nog maar zelden, maar wel worden alle gedoopten uitgenodigd hun doop te gedenken, zodat je weer weet: Jezus is gestorven én opgestaan en zo mag ook ik opnieuw opstaan, gered uit het water van zonde en dood. Ook u mag een nieuw leven beginnen met Jezus Christus!

De volgende morgen klinkt het in alle uitbundigheid en vreugde: De Heer is waarlijk opgestaan! Als we op de Paasmorgen zingen en lezen over de opstanding, doen we dat niet uit het niets. We zijn de hele weg met Jezus gegaan, veertig dagen lang. En dan mag het feest zijn. Weet u van harte uitgenodigd om mee te gaan!

U bent van harte welkom.