We gaan op weg naar Pasen.

Het thema van deze 40 dagentijd is, UIT LIEFDE VOOR JOU! Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis kunt zijn. Dat ‘t je echt om die ander te doen is.

Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen. Samen sparen we voor hulp aan de aardbevingsgebieden in Syrië en Turkije.

De Spaardoosjes waren dit jaar niet te leveren, daarom vragen we u om gebruik te maken van een potje van uzelf. Dit kan dan weer op eerste Paasdag ingeleverd worden.

Het is ook mogelijk om via de app te sparen, daar wordt de collecte ook aangemaakt.

Een Hartelijke groet,

Namens de diaconie, Janny Ravenhorst