Kindernevendienst zondag 16 januari

Fijn dat je er bent en mee doet met deze online kindernevendienst.

Vandaag gaan we luisteren naar het verhaal over het eerste wonderteken van Jezus. Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt
de wijn op. Jezus verandert water in de beste wijn. Johannes 2:1-12

We staan aan de start van het werkzame leven van Jezus. Op een bruiloft laat Jezus voor het eerst zien wie Hij is. Hij begon er met het doen van dingen die de aandacht trokken. Wie is die man toch, vroegen de mensen zich af? 

Hoe zou het zijn als je een feest gaf en al het eten was op? Kennen je het gevoel dat iemand iets voor je doet, waardoor het allemaal toch nog goedkomt?

We steken nu eerst de kaars aan: Kijk naar het aansteken van de paaskaars in de kerk en steek thuis eventueel ook een kaarsje aan als teken van verbondenheid met God.

Gebed uit dankbaarheid

Goede God,


Het leven kent vele kanten.
Soms zijn we verdrietig,
soms is er een feest te vieren.
U wilt erbij zijn
als we samenkomen
om te treuren of te feesten.

Wij danken U voor de wijn
en voor alle feesten die we vieren.
Dank U voor alle keren waarop U
ons eraan herinnert
dat U en de mensen om ons heen
van ons houden.
Wij bidden U, dat U ons de kracht geeft
anderen te vertellen dat we ook van hen houden
en dat wij dit aan iedereen mogen tonen.

Daar willen we U voor danken.

Amen

Het verhaal van de bruiloft in Kana hoort in de lijn van de verhalen die laten zien wie Jezus is. Na het verhaal van Driekoningen, die zien dat Hij een koning is, volgt het verhaal van de doop in de Jordaan, waarbij een stem uit de hemel klinkt die Jezus zijn veelgeliefde zoon noemt. Tijdens het verhaal van de bruiloft in Kana laat Jezus zelf zien wie Hij is. 

Hoeveel wonderen heeft Jezus eigenlijk verricht? Te veel om op te noemen, zegt het Evangelie van Johannes. Hij beperkt zich tot zeven wonderen (vóór de opstanding van Jezus).
Maar wat is dan eigenlijk een wonder? Een wonder is iets dat niet te verklaren is, zeggen we soms. Dat klopt ook. En tegelijk moeten de wonderen in het Evangelie ook juist wel iets verklaren. Johannes noemt ze wondertekens – want ze be-tekenen iets.

In de Evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas staan naast wonderverhalen ook gelijkenissen, dat zijn verhalen
die Jezus vertelde om iets duidelijk te maken. Het Evangelie van Johannes vertelt zulke gelijkenissen niet; die zeven
wonderverhalen moeten genoeg zijn.

Vertelling onderbouw: Luister naar de ingesproken podcast klik hier of kijk mee naar het verhaal in het zand hieronder

Vertelling bovenbouw:

De namen van het bruidspaar in Kana worden niet genoemd. (Beetje jammer – hebben mensen het tweeduizend jaar
later nog over je bruiloft, maar dan weet niemand meer wie er eigenlijk getrouwd is!) Maar de betekenis van dit verhaal reikt ook veel verder dan twee specifieke mensen op een specifiek moment. Een terugkerend thema in het Oude Testament is de bruiloft tussen de Eeuwige en zijn volk: een feest van liefde en trouw, een verbond dat toekomst heeft.

We zingen

Thuis in gesprek:

In het verhaal van deze week wordt verteld over Jezus’ eerste wonderteken. Ken je nog andere wonderen van Jezus?
Heb jijzelf wel eens iets wonderlijks meegemaakt?

Boven dit verhaal staat vaak als titel: ‘Jezus verandert water in wijn.’ Dat legt meteen de nadruk op die wonderlijke
gebeurtenis. Maar het zou jammer zijn als daardoor de aandacht voor de betekenis van dit verhaal naar de
achtergrond verdwijnt. Het grote wonder is niet dat Jezus water in wijn verandert, maar dat hij het feest van de liefde een nieuwe start geeft – en beter dan het ooit geweest is. Wat zou een andere mooie titel voor dit verhaal zijn?

Tekenen:

Tekenen: Op dit feest was het beste wat kon gebeuren dat er meer wijn kwam. Wat zou voor de jou een
feest nog beter/mooier/leuker maken? Maak je er een mooie tekening van?

Nog iets anders feestelijks, er is post van Aurelia en Arthur uit Kenia! In dit filmpje wordt de brief open gemaakt:

Wat fijn dat je er op deze manier weer bij was.

Fijne zondag met elkaar en graag tot volgende week.

Hartelijke groeten van de kindernevendienstleiding.